Nieuws

Uitbetaling GMD

Sinds 1/1/2021 wordt het GMD vooruitbetaald voor het jaar dat volgt. Daartoe werd op 31/12/2020 door de mutualiteiten een 'foto' genomen per arts om te bepalen wie op dat moment een GMD heeft bij die arts.

In februari 2021 zou dan de betaling voor het jaar 2021 voor alle GMD patiënten moeten gebeuren. In 2021 kan u nog betalingen krijgen van patiënten met automatische verlenging van het GMD voor het jaar 2020. Dit zijn patiënten die een GMD hebben in 2019 en geen raadpleging gehad hebben in 2020 maar wel in 2021.

Vanaf 2022 valt dit dus weg, want elke patiënt is vooruitbetaald voor 2021.

De voorwaarde om van dit systeem gebruik te maken is dat de arts zich ingeschreven heeft voor het elektronisch beheer van het GMD via Mycarenet, en dit ten laatste in september 2020.

Tot zover de ideale situatie.

Er zijn evenwel problemen:

- Er zijn nog steeds artsen die hun GMD innen via papier. Er is ook weinig of geen communicatie geweest vanuit het RIZIV dat de verplichting tot het gebruik van eGMD nodig was. We zoeken via de artsensyndicaten een oplossing hiervoor.

- Er waren enkele mutualiteiten die alsnog een GMD verlenging hebben uitbetaald. Dit zou nu in orde moeten zijn en de uitbetaalde GMD's zouden verrekend worden bij de vooruitbetaling van februari.

- Startende huisartsen worden in het eerste jaar niet betaald voor het GMD. Er staat formeel in het akkoord dat 'hiervoor een oplossing' wordt gezocht'. Maar dit is er nog niet.

- Artsen die op pensioen gaan zouden ook nog een bedrag kunnen ontvangen waardoor ze te veel inkomsten hebben en dus alsnog sociale bijdragen etc moeten betalen. Meer informatie over de praktische modaliteiten om dit te voorkomen volgt.

Nieuwe algemene richtlijn m.b.t. isolatie, testen en quarantaine

Nieuwe algemene richtlijn voor iedereen (variant of niet):

- Isolatie duur van 7 naar 10 dagen
- HRC testen op dag 1 en op dag 7 (niet meer op dag 9); quarantaine 10 dagen maar dus in te korten als negatieve test op dag 7
-  Test op dag 9 voor indexen: niet weerhouden

De maatregelen specifiek voor West-Vlaanderen van vorige week vallen dus weg!

Ook is en blijft het de aanbeveling van Minister Frank Vandenbroucke behouden om breed testen bij uitbraken (bvb in scholen, bepaalde wijken…).

Men heeft echter nagelaten om de software voor de aanmaak van de codes voor de hoog risico-contacten aan te passen. Hierdoor kan de huisarts geen code genereren voor een test direct na het HRC (<72 uur). Men zoekt een oplossing. Zolang er geen oplossing is, duid je best “Patiënt voldoet aan de definitie van een mogelijk geval” aan bij reden test. Zo kan een CTPC aangemaakt worden. Voor dag 7 moet opnieuw een eForm aangemaakt worden maar tegen dan zal het probleem hopelijk opgelost zijn.

Draaiboek sneltesten

In december gingen er in dertien huisartsenpraktijken en zes testcentra pilootprojecten rond sneltesten (antigeentesten) van start. De pilootprojecten rond het gebruik van COVID-19-sneltesten in huisartsenpraktijken en testcentra werden vorige week succesvol geëvalueerd.

In samenwerking met prof. Dr. Ann Van den Bruel stelde Domus Medica een draaiboek op voor het gebruik van sneltesten in de huisartsenpraktijk: draaiboek sneltesten

Uitbraak COVID-19 UK-variant Houthulst

In de gemeente Houthulst heerst momenteel een grote uitbraak van Covid-19, o.a. met de UK-variant. Een aanzienlijk aantal bewoners en medewerkers van het wzc De Groene Verte en bewoners van de aanpalende assistentiewoningen De Rozenkouter te Merkem testen positief op Covid-19. Ook daarbuiten zijn er besmettingen vastgesteld.

Besmetting met de UK- variant gaat niet gepaard met hogere morbiditeit of mortaliteit. De besmettelijkheid is wel groter (toename van circa 56%). Het aantal besmettingen kan dus toenemen. De UK- variant maakt mensen niet zieker, leidt niet tot meer ziekenhuisopnames of ernstige symptomen met overlijden tot gevolg.

Men onderzoekt of kinderen potentieel besmettelijker zijn bij de UK variant dan met het ‘gewone’ virus. In de UK is de leeftijdsverdeling quasi dezelfde als voor het ‘gewone’ virus.

De wetenschappers gaan er vanuit dat de vaccins tegen Covid-19 die nu worden ingeënt, ook bescherming bieden tegen de UK- variant.

Altijd en overal zijn de voorgeschreven maatregelen uiterst belangrijk!

  • Verplicht mondmasker voor de patiënt en voor de mensen in de omgeving. De zorgverlener maakt maximaal gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het hele zorggebeuren.
  • Verhoogde waakzaamheid door de zorgverlener is aangewezen. Gepaard gaande met zelfmonitoring op symptomen en bij vermoedens van symptomen een versnelde testing.
  • De isolatiestandaard (= afzondering) voor de positief geteste patiënt met linken naar het wzc van Merkem is verlengd naar 10 dagen. Op dag 9 volgt een nieuwe PCR-test met bepaling van de CT-waarde en/of virale lading.
  • Ook de quarantaine voor de personen met hoogrisicocontact is 10 dagen. Met een PCR-test op dag 1 én op dag 9.
  • Het ondersteunen en motiveren tijdens de isolatie / quarantaine blijft zeer belangrijk. Bv. enkele keren opbellen om te vragen hoe het gaat, geeft moed om vol te houden.
  • De contacttracing (Vlaams of lokaal) neemt contact op met iedere positief geteste persoon om het belang van de maatregelen uit te leggen en om waar nodig ondersteuning aan te bieden.

Procedure in geval van anafylactische shock

AZ Groeninge (gehospitaliseerde setting) en Liantis (ambulante setting) hebben een procedure in geval van anafylactische shock of andere ernstige allergische reacties na toedienen van het vaccin.

Procedure anafylactische shock na vaccinatie - AZ Groeninge (gehospitaliseerde setting)

Procedure anafylactische shock na vaccinatie - UZ Gent

Procedure anafylactische shock na vaccinatie - Liantis (ambulante setting)