Nieuws

Dataverzameling project toegankelijkheid

HZW neemt deel aan een pilootproject rond toegankelijke huisartsgeneeskunde. In dit kader wordt gevraagd een praktijkvragenlijst en een huisartsenvragenlijst in te vullen.

De dataverzameling vindt plaats in kader van het project ‘toegankelijkheid van de huisartsengeneeskunde’ gefinancierd door de Vlaamse overheid, uitgevoerd door Domus Medica, Universiteit Gent en VIVEL. Het project wil een antwoord bieden op het nijpend tekort aan huisartsen, en de groeiende nood aan extra maatregelen en steun om de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde te kunnen waarborgen.

De dataverzameling maakt deel uit van de voorbereidende studie die moet leiden tot een instrument om het aanbod van huisartsenzorg en de vraag aan zorg regionaal in kaart te brengen. Op basis hiervan kan de Vlaamse Overheid passende maatregelen nemen om de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde te verbeteren. Het instrument bestaat uit twee vragenlijsten, een vragenlijst gericht op alle huisartsen verbonden aan de huisartsenkring en een vragenlijst, gericht op alle praktijken binnen de huisartsenkring.

Onderstaande kennisclip geeft u in 8 minuten een duidelijk zich op het project ‘toegankelijkheid huisartsgeneeskunde’, welke gegevens er verzameld worden en hoe deze verwerkt worden tot de kaarten:

Afbouwprogramma slaapmedicatie

Op 01/02/2023 start een nieuw pilootproject rond de afbouw van slaapmedicatie.

Alle nodige informatie is terug te vinden in de verschillende bijlages:

 1. Afbouw benzodiazepines: hierin vind je een volledige samenvatting van het project en de rol van de huisarts.
 2. Overeenkomst patiënt-arts-apotheker: bij de start van een afbouwprogramma moet deze overeenkomst altijd ondertekend worden. De arts en patiënt tekenen eerst, waarna de patiënt dit meeneemt naar de apothekers die als 3e ook zijn handtekening zet.
 3. Bijlage dagdosis & omrekenfactor: deze bijlage hoort bij de overeenkomst, nodig om de gebruikelijke dagdosis te controleren en noteren.

Folders die de apothekers zullen gebruiken bij sensibilisatie en initiatiegesprek:

 1. Sensibilisatiefolder afbouw BENZO
 2. Initiatiefolder afbouw BENZO

Sluiten afdeling Ouderenpsychiatrie Horizon in het PCM

Beste,

Zoals u misschien reeds hebt vernomen, starten we in het PCM op 20 maart met een High Intensive Care Unit of HIC (persbericht).

Om deze HIC te verwezenlijken, zullen we ook een reorganisatie moeten doorvoeren op andere afdelingen. Zo zullen de meeste afdelingen er enkele bedden bij krijgen, maar het aantal medewerkers zal opgetrokken worden.

De afdeling ouderenpsychiatrie de Horizon, waar nu 60-plussers met uiteenlopende psychische zorgnoden behandeld worden, zal de deuren sluiten als aparte zorgdivisie.

Vanaf vandaag, 1 februari, worden geen nieuwe patiënten meer op de Horizon opgenomen.

Dit betekent echter niet dat ouderen niet meer terecht kunnen in ons ziekenhuis.

Deze patiënten kunnen vanaf nu op onze andere afdelingen worden opgenomen, ngl. hun zorgvraag en psychische problemen. De huidige medewerkers van de Horizon worden verdeeld over de afdelingen, zodat hun kennis en expertise niet verloren gaat.

Indien u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met Heidi Syx, hoofd van de sociale dienst via h.syx@pcmenen.be of via 056/52 14 68.

Workshops hematolgie

In 2023 organiseert HZW in samenwerking met de dienst hematologie AZ Groeninge elke 2e donderdag van de maand van 12u30 tot 13u30 een virtuele workshop hematologie.

Per workshop nemen maximaal 10 huisartsen deel. Er worden drie tot maximaal 5 casussen (aangebracht door huisartsen) in interactieve vorm (stemsysteem) diagnostisch benaderd. Nadien is er toelichting in een korte presentatie met wat achtergrond. Na elke casus is er tenslotte ruimte voor een korte discussie. De focus zal liggen op casussen met relevantie voor de dagelijkse huisartsenpraktijk.

De inhoud van elke workshop is dezelfde. U hoeft dus maar 1 workshop te volgen en elke workshop wordt begeleid door één van de hematologen van AZ Groeninge.

Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via deze link: inschrijving workshop hematologie

Enkele dagen voor de workshop ontvangt u een deelnamelink.

Accreditering rubriek 2 is aangevraagd.

Data:

 • Donderdag 9 februari 2023 12:30-13:30 (VOLZET)
 • Donderdag 9 maart 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 13 april 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 11 mei 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 8 juni 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 14 september 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 12 oktober 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 9 november 2023 12:30-13:30
 • Donderdag 14 december 2023 12:30-13:30

Bestelling COVID-vaccins

Er is al heel wat communicatie geweest via verschillende kanalen rond het bestellen van COVID-vaccins. We zijn niet gelukkig met de manier waarop Vlaanderen dit organiseert en nagelaten heeft dit door de eerstelijnszones te laten uitwerken!

Tussen 15/01/23 en 31/01/23 kunnen apothekers en huisartsen één tray met 10 vials bestellen (= 70 vaccins) die dan geleverd wordt in de apotheek/ praktijk.

Omdat de kans op verspilling met deze manier van werken extreem is, werd in samenwerking met de Westvlaamse apothekersvereniging beslist om samen te werken en vaccinatieaanvragen zoveel mogelijk te bundelen. Om dit te doen werden een aantal satellietapotheken aangeduid die een tray vaccins zullen bestellen en zich ertoe verbinden wekelijks een ophaalmoment te voorzien voor collega apothekers en voor huisartsen die nog patiënten willen vaccineren, dit naar analogie van de ophaalmomenten in de vaccinatiecentra.

Er werd een formulier opgesteld waar u vaccins kan bestellen bij uw satellietapotheek naar keuze: bestelling COVID-vaccins Zuid-West-Vlaanderen

Om alles vlot te laten verlopen, geven we graag nog een aantal aandachtspuntjes en extra informatie mee:

 • Bestellingen: u kan vaccins bestellen door de forms in te vullen, dit kan max. tot 24u voor het ophaalmoment. De bestelling wordt wekelijks doorgegeven naar de satellietapotheek. Pas na bevestiging via mail bent u zeker dat u de vaccins op het gevraagd moment kan ophalen. Om verspilling zoveel mogelijk tegen te gaan, werd beslist om een ophaalmoment pas te laten doorgaan vanaf 4 gereserveerde vaccins. Indien er op weekbasis minder dan 4 aanvragen bij de satellietapotheek zijn , zal u een mailtje krijgen dat de bestelling een week opgeschoven is. Als er de week nadien nog geen bestellingen bijgekomen zijn, zal de bestelling toch doorgaan. Op die manier wordt een aanvraag telkens max. 1 week uitgesteld.
 • De vaccins kunnen pas vanaf 15/01 besteld worden en levering duurt normaal 3 tot 5 werkdagen. Pas dan zullen de vaccins beschikbaar zijn voor afhaling
 • Wat met niet verzekerden: als iemand niet in orde is met zijn of haar verzekering (buitenlanders, cat 000, …) zal de registratie voor tarificatie niet correct kunnen verlopen, wat wil zeggen dat hier geen vergoeding voor de apothekers voorzien wordt via het RIZIV. Als de patiënt toch persé het vaccin wil, kan er wel gevaccineerd worden, maar zal de kostprijs (voorbereiden, vaccineren) meteen door de patiënt betaald moeten worden. Als het vaccin door de satellietapotheek voorbereid wordt, moet de vergoeding voor het voorbereiden betaald worden bij het ophalen van het vaccin.
 • De vials zullen door Vlaanderen tussen 15/01/23 en 31/01/23 ontdooid worden om bij de verschillende apothekers te leveren. Aangezien vaccins eenmaal ontdooid slechts 10 weken bruikbaar zijn, zal er pas tot begin maart gevaccineerd kunnen worden. Het is nog niet duidelijk of er daarna nog mogelijkheid zal zijn om nieuwe vaccins te bestellen.