Nieuws

Info vluchtelingen Oekraïne

De handleiding en het infomateriaal t.a.v. huisartsen (beknopte fiche voor huisartsen), eerste lijn, lokale besturen in verband met preventie en controle infectieziekten bij Oekraïense vluchtelingen kan u hier terug vinden

Algemene info en ook informatie over preventie t.a.v. Oekraïners zelf is hier terug te vinden

Maatregelen voor mondmaskerdracht voor zorgverleners

Maatregelen voor mondmaskerdracht voor zorgverleners:

  • In alle ziekenhuizen, residentiële zorgvoorzieningen, kinésitherapiepraktijken, huisartsenpraktijken, ambulante praktijken van arts-specialisten, apotheken geldt er een mondmaskerplicht voor zowel zorgverstrekker, patiënt als bezoeker.
  • M.b.t. zorginstellingen voor personen met een handicap, kinder- en jeugdsector geldt er geen mondmaskerplicht in Brussel, Ostbelgien, het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel. In Vlaanderen geldt de algemene regel met uitzonderingsmogelijkheid.
  • Binnen de welzijnssector, logopediepraktijken en psychologische hulpverlening geldt er geen mondmaskerplicht.

Er is tevens een RAG advies beschikbaar aangaande persoonlijk beschermingsmateriaal, dat kan u hier terugvinden.

FFP2-masker verplicht voor interne en externe medewerkers en vrijwilligers van residentiële ouderenzorgvoorzieningen

Toelichting en duiding bij de recente beslissing van de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg om alle interne en externe medewerkers en vrijwilligers (incl. studenten, stagiaires, CRA’s/huisartsen, …) van residentiële ouderenzorgvoorzieningen, die in contact komen met bewoners, te verplichten een FFP2-mondneusmasker te dragen:

De Taskforce Zorg baseerde zich voor deze beslissing op volgende elementen.

De circulatie van de omikron-variant (die momenteel de overheersende variant is) kenmerkt zich door een sterke aerosole verspreiding en gaat gepaard met een bijzonder hoog besmettingsrisico. Voor wat betreft de epidemiologische situatie in Vlaanderen zitten we qua besmettingen in een steile, opwaartse lijn. Tegelijkertijd stelt de Taskforce Zorg een toenemend aantal uitbraken vast in de Vlaamse woonzorgcentra , waar een kwetsbare doelgroep samenleeft.

Gezien deze huidige situatie en context is er een consensus over de meerwaarde van FFP2-maskers (uiteraard mits een correct gebruik) om besmettingen én de verdere verspreiding van besmettingen te voorkomen.

De verplichting tot het dragen van een FFP2-masker draagt dus bij tot een betere bescherming van bewoners/gebruikers én medewerkers.

De Taskforce Zorg streeft met deze keuze een uniform en duidelijk beleid na. Een gedifferentieerd gebruik van verschillende soorten mondneusmaskers geeft eerder aanleiding tot discussies over “grijze zones”, onduidelijkheid, enz.

Bovendien is het constant wisselen van mondneusmasker moeilijk hanteerbaar en vanuit infectiologisch standpunt ook niet veilig.

Daarenboven - en dat is niet onbelangrijk - bevordert het verplicht dragen van een FFP2-masker (in combinatie met de inzet van Ag-sneltesten) de terugkeer van medewerkers naar de werkvloer na een hoog-risicocontact.

Bron: Nieuwsflash Agentschap Zorg en Gezondheid

Analyse PFAS in bloed info voor huisartsen

In sommige gemeentes met een lokale PFAS-vervuiling werden door het Agentschap Zorg en Gezondheid 'no regret-maatregelen' geadviseerd. Dit zijn voorzichtigheidsmaatregelen die worden aanbevolen om de blootstelling aan PFAS van de bewoners van de gemeentes te beperken. Daarom zou het kunnen dat huisartsen en andere zorgverstrekkers meer vragen krijgen over PFAS (en bloedafnames).

Achtergrondinformatie PFAS

Checklist PFAS

Uw toekomstvisie voor de huisartsgeneeskunde

Domus Medica stelt een nieuw visiedocument op voor de huisartsenpraktijk in Vlaanderen. Uiteraard rekenen ze daarvoor ook op uw inzichten.

Hoe ziet u de huisartsgeneeskunde evolueren in de nabije en de verre toekomst? Welke vergezichten spreken u aan? In welke mate bent u bezig met innovatie in uw eigen praktijk?

Het invullen van de bevraging kost ongeveer 30 minuten. U hoeft ze niet in één keer in te vullen; u kunt gerust nu een deel invullen en later terugkomen voor de rest.

Domus Medica heeft uw inbreng nodig om een ambitieuze, maar gedragen en realistische toekomstvisie te vormen. Alvast bedankt daarvoor!