Nieuws

De COVID-19 Vaccinatie Barometer

De vaccinatie barometer werd in de afgelopen weken in elk EMD geïnstalleerd. Het gebruik hiervan door alle huisartsen is essentieel om tot een hoge vaccinatiegraad en groepsimmuniteit te komen.

Het gebruik is éénvoudig en vraagt wekelijks slechts enkele minuten tijd. Zo kan u ook de cijfers van uw praktijk monitoren.

Tijdens een gratis geaccrediteerde opleiding op 16 juni (12u-13u) ondersteunen we u bij het systematisch monitoren van de vaccinatiestatus van uw patiënten. We tonen u ook hoe u dit éénvoudig kan doen in uw medisch pakket.

U kan zich hier gratis inschrijven.

Dit onderwerp leent zich nadien ideaal voor een discussie op een LOK-bijeenkomst of vorming van de huisartsenkring.

Enkele uitspraken van huisartsen die de barometer al gebruiken en bespraken met hun collega’s.

Gebruikt u de vaccinatie barometer nog niet? Hier vindt u een kort filmpje met uitleg hoe u ermee kan starten.

“Dankzij de covidbarometer leer je op een andere manier naar je patiënten kijken, niet alleen meer als individu, maar als groep.”
“Door de Covid barometer leer je je eigen praktijk situeren ten opzichte van je collega's in jouw buurt”

Aanbevolen medische aanpak van trombose en/of trombocytopenie

Nieuwe statuten goedgekeurd

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 mei 2021 werden de nieuwe statuten goedgekeurd. De nieuwe statuten kan u hier hier terugvinden: statuten HZW 2021

Opladen risicopatiënten eindigt op 02 juni

De Taskforce heeft het voorstel goedgekeurd om het opladen van risicopatiënten door huisartsen met het oog op prioritaire inenting, te beëindigen op woensdag 2 juni 2021 om 24.00 uur.

Persmededeling

De Voorzitter van de Taskforce, prof .Ramaekers heeft op de vergadering de huisartsen bedankt voor deze belangrijke inspanning en de leden van de werkgroep voor hun bijdrage aan het succes van deze aanpak, gericht op risicogroepen.

Mobiel Crisisteam Kortrijk

Het Mobiel Crisisteam Kortrijk (een samenwerking tussen pz h. familie en az groeninge) is opgestart. MCT Kortrijk is ontstaan in kader van de verdere uitrol van de mobiele crisiswerking binnen het netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen en zal actief zijn in de Eerstelijnszone Kortrijk (Kortrijk, Kuurne, Harelbeke).

Het MCT is een ambulant multidisciplinair team dat kortdurende en intensieve interventies op maat biedt in de thuiscontext van de patiënt met een acute psychische of psychiatrische crisis. Doel is om op die manier een ziekenhuisopname te voorkomen.

Er wordt aan huis een intensieve begeleiding van maximaal 4 weken opgestart. Op indicatie kan dit eenmalig met twee weken verlengd worden. De focus ligt op de risicotaxatie en stabilisatie van de crisis. In eerste instantie wordt de reden van aanmelding, de context, de hulpvragen en de sterktes in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt er multidisciplinair ingezet op ondersteuning en crisishantering en vertrekken we vanuit de sterktes van de patiënt. Deze dienstverlening is kosteloos voor uw patiënt.

Het is de voorwaarde dat de aanmeldingen steeds gedaan wordt door een huisarts, psychiater of organisatie waaraan een psychiater verbonden is (na een medische inschatting). De aanmelding gebeurt via het telefoonnummer 056/63.19.40. Het MCT is actief van 8u30 tot 17u00 op weekdagen en van 9u00 tot 13u00 op zaterdag.

Folder

Website