Nieuws

De Sumehr-zomer is nog lang niet voorbij

De Summer of Sumehr-sensibiliseringscampagne van krijgt een vervolg! Met een boeiend vormingsaanbod blijven we het belang van goede dossiers en goede Sumehrs in de kijker zetten.

Heel het jaar werk maken van goede zorgcontinuïteit

De zomervakantie is voorbij. Binnen enkele weken neemt de drukte in de praktijk weer toe. Jouw patiënten zullen langsgaan in de huisartsenwachtpost, op de spoedafdeling belanden en aankloppen bij een specialist.

Je staat er niet alleen voor. In heel Vlaanderen verrichten duizenden collega’s hetzelfde, waardevolle werk. Jullie patiëntendossiers mogen gezien worden en jullie Sumehrs zijn het uithangbord van de huisartsgeneeskunde.

Met deze 4 tips krik je het niveau van je Sumehrs op:

 • Besteed wat extra aandacht aan het verwijderen van zorgelementen. Veel Sumehrs bevatten verouderde info.
 • Sluit je consultaties af met een medicatiecheck. De kans is groot dat je patiënt bepaalde medicatie die nog in jouw overzicht staat, niet meer neemt.
 • Betrek de patiënt bij het up-to-date houden van zijn of haar Sumehr.
 • Schakel een praktijkverpleegkundige in om een stuk dossierbeheer van je over te nemen

Met steun van het Departement Zorg

Na enkele succesvolle edities die met eigen middelen werden opgezet, ontvangen Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent een subsidie van het Departement Zorg om Sumehrs en kwaliteitsvol registreren een jaar lang onder de aandacht te brengen.

Meer nog: Hilde Crevits – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – engageert zich als meter van dit project.

Daarnaast sluit dit project ook naadloos aan bij de ambities van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Dankzij de New Deal zullen huisartsen – naast hun consultaties – bijkomend vergoed kunnen worden voor de opvolging van patiënten. Via dit nieuwe financieringsmodel kunnen praktijken een verpleegkundige aanwerven die heel wat taken kan opnemen, zoals bijvoorbeeld dossierbeheer.

Registreer je voor ons webinar over registreren in jouw softwarepakket

Sensibiliseren is goed… vorming en praktische tips nog beter. Vanuit dat perspectief bieden we op dinsdag 19/09 en donderdag 05/10 een gratis webinar aan over kwaliteitsvol registreren voor een betere zorgcontinuïteit.

Na een korte opfrissing omtrent kwaliteitsvol registreren en de basisprincipes van de Sumehr, duiken we in de individuele EMD-pakketten. In aparte break-out rooms lichten de softwarevendors toe hoe je jouw software optimaal kan configureren, en wordt aandacht besteed aan het correct registreren van verschillende Sumehr onderdelen.

Profiteer van dit webinar om jouw EMD-programma nog beter te leren kennen!

Aangezien dit webinar in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming ‘vorming praktijkondersteuning’ is het een interessante opportuniteit om ook je praktijkverpleegkundige en/of -assistent in te schrijven.

Webinar SUMEHR: Kwaliteitsvol registreren in uw EMD voor een betere zorgcontinuïteit 19/9/2023 | Domus Medica

Webinar SUMEHR: Kwaliteitsvol registreren in uw EMD voor een betere zorgcontinuïteit 5/10/2023 | Domus Medica

Ga met je LOK aan de slag

In navolging van de webinars zal ook een LOK-pakket worden aangeboden bestaande uit een reeks vragen en stellingen die een peer-to-peer discussie tussen huisartsen faciliteert.

Goed dossierbeheer is immers geen zwart-wit verhaal, en het is interessant om samen met collega's kritisch elkaars praktijkvoering te bevragen en gebruikerstips uit te wisselen. Dankzij de toegekende subsidie kan dit LOK-pakket aangeboden worden aan een verlaagde prijs van 50€.

Interesse om van dit LOK-pakket gebruik te maken, of om zelf dergelijke sessies te modereren? Laat dit zeker weten via deze link.

De campagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’ is een initiatief van Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door maar liefst 44 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. De campagne krijgt steun van het Departement Zorg. Samen voor kwaliteitsvolle Sumehrs!

GGZ - groepsaanbod psychologische zorg ELZ Menen

Beste huisarts,

Zoals ongetwijfeld ook u merkt, lopen de wachttijden bij psychologen op.

Naast het individuele aanbod dat eerstelijnspsychologen aanbieden wordt er ingezet op groepsaanbod. Uit onderzoek blijkt dat groepsaanbod effectief is in de aanpak en behandeling van psychische problemen.

 • Duur: Een groepssessie duurt meestal 1,5 u, veelal zijn er 4 tot 12 bijeenkomsten, afhankelijk van het soort aanbod.
 • Tarief: 2,5 euro per bijeenkomst.

Het up to date groepsaanbod aan verlaagd tarief kan je terugvinden via www.elpen.be:

Concreet, voor de Eerstelijnszone Menen – Wervik – Wevelgem staat er vanaf september het volgend groepsaanbod op de planning:

In de loop van het najaar zal er nog bijkomend groepsaanbod georganiseerd worden.

We hopen u hiermee als huisarts en verwijzer voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen met het netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen.

Ann Dewulf

Een praktijkverpleegkundige zorgt voor betere Sumehrs

Belangrijkste voorwaarde voor een kwaliteitsvolle Sumehr is een correcte registratie in het medisch dossier. Maar goed dossierbeheer is geen sinecure. Een praktijkverpleegkundige kan daar zeker bij helpen.

EMD’s goed bijhouden: stap-voor-stap vooruit

De weg naar meer en kwaliteitsvollere Sumehrs is duidelijk:

 • Iedere patiënt heeft recht op een Sumehr. Maak ze dus voor al jouw patiënten.
 • De inhoud van een goede Sumehr is actueel en relevant. Update hem steeds bij pertinente wijzigingen in de gezondheidsgegevens van een patiënt.
 • Dankzij de Sumehr kunnen zorgverleners snel een inschatting maken van iemands gezondheidstoestand. Vergeet dan ook niet om oude zaken te schrappen en te archiveren in je dossiers.

Klinkt vanzelfsprekend, toch?

Patiëntendossiers up-to-date houden: yes you can!

We horen vaak deze noodkreet: ‘Ik wil een goede huisarts zijn, maar ik kan niet álles goed doen en alles weten! Moet ik nu ook nog werk maken van goede Sumehrs? Help, ik verdrink!’

We begrijpen je.

Enkele tips:

 • Leg de lat niet onrealistisch hoog. Houd bijvoorbeeld grote schoonmaak in één complex dossier per week.
 • Goed begonnen is half gewonnen. De tijd die je steekt in de opstart van een nieuw patiëntendossier, verdien je later dubbel en dik terug.
 • Overweeg om zeer banale eenmalige diagnoses NIET te registreren. Zo moet je ze later niet op passief niet-relevant zetten.

Naast kwaliteitsvolle Sumehrs, biedt goed dossierbeheer ook tal van voordelen voor je eigen praktijkvoering, zoals een automatische overname van gegevens in eForms en het gebruik van queries om bepaalde risicogroepen te selecteren.

Betere Sumehrs dankzij een praktijkverpleegkundige

Steeds meer huisartsenpraktijken werken samen met een praktijkverpleegkundige. Die hebben een erg divers takenpakket, van wondzorg over de controle van diabetici tot het opvolgen van de bevolkingsonderzoeken.

Praktijkverpleegkundigen kunnen ook een deel van het dossierwerk van je overnemen. En zo bijdragen aan betere Sumehrs.

Zowel in Antwerpen als in Gent wordt de opleiding ‘Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk (VIHP)’ aangeboden. Naast de gebruikelijke verpleegkundige handelingen bij de huisarts, worden deze studenten ook vertrouwd gemaakt met het EMD, de eHealthbox, het nut van coderen en het belang van Sumehrs.

Vinny Verweire is zo’n VIHP.

Vinny werkt als praktijkverpleegkundige in ‘t Doktershuis in Melsele-Beveren. Vinny maakt van volledige en goed bijgehouden patiëntendossiers haar stokpaardje.

Vinny zorgt voor meer en betere Sumehrs.

VIHP Vinny Verweire en huisartsen 2
Ik verwerk binnen de praktijk alle papieren post. En wanneer ik even tijd heb tijdens de consultatie zal ik altijd even het laatste digitale verslag controleren en aanvullen in het dossier

Unieke kans: registreer je voor ons webinar over correct registreren en zorgcontinuïteit

Wie goed registreert, heeft betere Sumehrs… En daar zullen jouw patiënten en collega-zorgverleners je dankbaar voor zijn!

Wil je jouw kennis over goed dossierbeheer en kwaliteitsvolle Sumehrs bijspijkeren? We sloegen de handen in elkaar met vier aanbieders van software voor huisartsen voor een webinar over correct registreren en zorgcontinuïteit. Het webinar begint met een plenair gedeelte. Daarna volgen er break-out rooms per softwarepakket (CareConnect, HealthOne, Daktari of NexuzHealth).

We organiseren dit webinar zowel op 19 september (20u00-21u30) als op 5 oktober (12u00-13u30).

LOK-aanbod over goed dossierbeheer en goede Sumehrs

In navolging van de webinars zal ook een LOK-pakket worden aangeboden, bestaande uit een reeks vragen en stellingen die een peer-to-peer discussie tussen huisartsen faciliteert. Goed dossierbeheer is immers geen zwart-wit verhaal, en het is interessant om samen met collega’s kritisch elkaars praktijkvoering te bevragen en gebruikerstips uit te wisselen.

Interesse om van dit LOK-pakket gebruik te maken, of om zelf dergelijke sessies te modereren? Laat dit zeker weten via deze link: LOK-aanbod over goed dossierbeheer en goede Sumehrs

Banner met logo's
De campagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’ is een initiatief van Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door maar liefst 44 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. Samen voor kwaliteitsvolle Sumehrs!

Oekraïens/Russisch sprekende psychosociaal hulpverleners

CAW Zuid-West-Vlaanderen heeft sinds juni 2 Oekraïens/Russisch sprekende psychosociaal hulpverleners in dienst . Mariel en Valeriia werken over de hele regio Zuid-West-Vlaanderen en gaan aan de slag met hulpvragen van Oekraïense vluchtelingen.

Waarvoor kan je deze hulpverleners inschakelen:

 • Individuele psychosociale ondersteuning: CAW biedt een luisterend oor en een helpende hand bij allerhande welzijnsvragen
   • Gevoelens van angst, stress, bezorgdheid en onzekerheid
   • Familie- en relatieproblemen
   • Praktische en administratieve hulp
   • Eenzaamheid
   • Wonen
   • Slachtofferhulp
   • Opvoeding
 • Groepswerk: merk je in jouw stad/gemeente/organisatie een bepaalde nood bij de Oekraïense gemeenschap rond een thema zoals stress, wonen, heimwee, ouderschap, zelfzorg, leven in België,… Laat ons zeker iets weten. Samen werken we op maat een infosessie/groepsmoment uit.
 • Consult aan professionals rond Oekraïense vluchtelingen. Niet alleen cliënten kunnen met een hulpvraag terecht bij CAW Zuid-West-Vlaanderen. Ook voor hulpverleners en andere professionelen bieden we consult.
  • Noot: de Oekraïense hulpverleners kunnen niet ingeschakeld worden als tolken.

Aanmelden

Wil je graag een cliënt aanmelden, dan kan dat via de gebruikelijke weg:

Filmpje en flyer

Wil je ons aanbod bekend maken bij een cliënt? Via een filmpje en een flyer in het Oekraïens leggen we onze werking op een gemakkelijke manier uit.

 • Via deze link kan je een filmpje vinden waar de werking van het CAW in het Oekraïens wordt uitgelegd. Deel deze link gerust met Oekraïense cliënten.
 • Flyer in het Oekraïens

Wil je Mariel of Valeriia graag eens ontmoeten? Wil je graag meer informatie? Stuur gerust een mail naar Ella.Verstichele@cawzuidwestvlaanderen.be

Halt2diabetes

We willen graag jouw ondersteuning bij het bevorderen van een gezonde levensstijl bij jouw patiënten via het preventieve leefstijlproject 'Halt2diabetes'. Dit initiatief wordt georganiseerd door de diabetesliga in samenwerking met Logo Leieland, Eerstelijnszone Regio Menen, Eerstelijnszone Kortrijk - Kuurne - Harelbeke en Eerstelijnszone Regio Waregem. Met dit project worden personen met een risicoprofiel voor type 2 diabetes en cardiovasculaire aandoeningen gesensibiliseerd en aangespoord om een vragenlijst (FINDRISC) in te vullen. Hiermee kunnen ze nagaan of ze al dan niet een verhoogd risico hebben om binnen de 10 jaar diabetes type 2 te ontwikkelen. Daarnaast worden ze begeleid naar gratis groepsessies Gezonde voeding om dit risico gericht aan te pakken. 

Het belang van gezonde gewoontes voor jouw patiënten is enorm. Het effectief begeleiden van jouw patiënten vergt tijd, die je kunt overlaten aan dit resultaatgerichte initiatief. Een persoonlijke verwijsbrief motiveert jouw patiënten om de stap te zetten naar een gezondere levensstijl.

Wil je jouw patiënten informeren over Halt2diabetes? Neem dan deel aan één van de webinars:  

Inhoud webinar:

 • Welkom & Inleiding: Het belang van diabetespreventie
 • HALT2Diabetes: Wat is het project precies?
 • Leefstijlaanbod:
            - Groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing NIEUW IN ELZ WAREGEM!
            - Bewegen op Verwijzing
            - Rookstop
 • Casuïstiek: Hoe screen en includeer ik mijn patiënten en cliënten?
 • Take home messages + Q&A

De webinars (accreditatie in aanvraag) gaan door op:

- 28/06 om 20u
- 31/08 om 12u15

Inschrijven is gratis en kan via deze link

--> Voor huisartsen uit ELZ regio Menen gaan de groepssessies eind september terug van start. Hier vind je alvast de concrete data.

--> Voor ELZ regio Waregem zal de opstart van de sessies begin oktober plaatsvinden.

--> ELZ Kortrijk-Kuurne-Harelbeke pikt in vanaf januari.