Enquêtes

KU Leuven zoekt arts-onderzoekers om mee te werken aan een klinische studie over chronische veneuze ziekte

De KU Leuven zal binnenkort een nieuwe observationele klinische studie uitvoeren over de behandeling van Chronische Veneuze Ziekte, gecoördineerd door Prof. Dr. Sarah Thomis. Deze studie heeft als doel om het effect van geneesmiddelen of invasieve behandelingen te evalueren over een periode van twee jaar.

We selecteren momenteel 120 huisartsen in België om deel te nemen aan het onderzoek. Alle deelnemende artsen zullen worden opgeleid om de tekenen en symptomen van Chronische Veneuze Ziekte te identificeren en de verschillende scoresystemen te interpreteren. Deze studie zal worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op internationale congressen.

U vindt het protocol, de synopsis en de essentiële informatie over deze wetenschappelijk hoogstaande studie op de studie-specifieke website:

VOS-STUDY.COM

Voorschrijfgedrag van antibiotica bij huisartsen (-in-opleiding)

Geachte collega's,

Graag nodigen wij jullie uit om vrijblijvend deel te nemen aan onze vragenlijst in het kader van onze masterproef voor de master Huisartsgeneeskunde. In dit onderzoek onder leiding van Prof. De Sutter An, peilen we naar het voorschrijfgedrag van antibiotica bij huisartsen (-in-opleiding) in Vlaanderen en wat de beïnvloedende factoren daarop zijn. Graag horen we ook jullie mening via de vragenlijst die terug te vinden is op de volgende link: voorschrijfgedrag van antibiotica

De vragenlijst zou ongeveer 7 minuten in beslag nemen.

Alvast hartelijk bedankt voor de moeite!

Inès De Roo

Marie-Julie Bauwens

Huisartsen-in-opleiding

Behandeling van hyperemesis gravidarum in de huisartsenpraktijk

Beste huisarts/HAIO,

In het kader van de opleiding huisartsgeneeskunde doen wij onderzoek naar de behandeling van hyperemesis gravidarum in de huisartsenpraktijk. Daarvoor hebben we een beslishulp ontwikkeld om zo samen met uw patiënt tot de meest gepaste therapie te komen.

Graag hadden wij gerekend op uw input om inzicht te krijgen in de behandeling van zwangerschapsmisselijkheid en braken in de huidige huisartsenpraktijk.

Wat wordt er concreet van u verwacht? 

 1. U doorloopt de 1e vragenlijst. Dit duurt ongeveer 10 minuten.  
 2. In de komende maanden maakt u samen met uw patiënte gebruik van de beslishulp.

Binnen een vijftal maanden wordt u uitgenodigd een 2e vragenlijst in te vullen.

Deelname aan onze studie is vrijwillig. Zowel voor het deelnemen als het niet deelnemen, als voor het vroegtijdig beëindigen van het onderzoek zijn er geen negatieve gevolgen. Daarbij kan de vragenlijst op elk moment worden beëindigd. Wij garanderen u dat de gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden. Wij danken u van harte voor uw medewerking.

Link naar de 1ste vragenlijst: https://qualtricsxmkq7g8zvwj.qualtrics.com/jfe/form/SV_4PaUQ6cMwigpqNo

Met vriendelijke groeten,

Jolien Decruyenaere en Astrid T’Jonck 

Huisartsen-in-opleiding, KU Leuven

E-mail: hyperemesis.gravidarum@outlook.com

Beheer van polymedicatie in de eerstelijnszorg

Geachte Dokter,

Mijn naam is Manon de Montigny, huisarts in medisch huis en onderzoeker, en momenteel werk ik aan mijn doctoraatsthesis over het beheer van polymedicatie in de eerstelijnszorg. Als lid van de UCLouvain voer ik een online enquête uit om de mening van Belgische huisartsen te peilen over medicatienazicht uitgevoerd door apothekers.

Het doel van mijn onderzoek is tweeledig. Ten eerste wil ik te weten komen hoe huisartsen willen communiceren met apothekers, en ten tweede wil ik weten welke specifieke inhoud ze graag zouden zien in deze medicatienazicht. De resultaten van deze studie zullen helpen om de medicatienazicht in België te verbeteren en de implementatie van farmaceutische aanbevelingen op lange termijn te vergemakkelijken.

In Franstalig België heb ik al steun gekregen van huisartsenkringen, de SSMG en andere onafhankelijke instanties. Het is voor mij heel belangrijk om ook in Vlaanderen een goede spreiding te hebben, zodat ik een representatief beeld krijg van de verschillende standpunten in het veld.

Advertentie en de link naar de enquête

Aarzel niet om contact met me op te nemen als u vragen heeft.

Ik hoop van harte dat u mij kunt helpen.

Met vriendelijke groeten,

Manon de Montigny

PhD student

General Practionner

CAMG - Centre Académique de Médecine Générale - Faculté de médecine et médecine dentaire

Avenue Hippocrate, 57 bte B1.57.02 – B-1200 Woluwe-Saint-Lambert

manon.demontigny@uclouvain.be

Pandemische paraatheid

Beste collega,

Ik hoop dat deze e-mail u in goede gezondheid bereikt.

Ik contacteer u in het kader van het FiLi-Vi-X project, waarvan ik recentelijk de wetenschappelijk coördinator ben geworden onder leiding van Prof. Erika Vlieghe. Het project is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en het Radboudumc (Nijmegen).

FiLi-Vi-X staat voor 'Voorbereiding van eerstelijnsgezondheidswerkers in het Vlaamse gezondheidszorgsysteem op ' virus X ' met virale hemorragische koorts als model. Het doel van het project is een opleidingspakket te ontwikkelen waarmee eerstelijnsgezondheidswerkers systematisch kunnen worden opgeleid aan het begin van de alarm- en responsketen, waarbij alertheid, herkenning van infectierisicosituaties en een juiste reactie kunnen worden getest en geoefend.

Vooraleer we starten met de ontwikkeling van het opleidingspakket, willen we door middel van een vragenlijst peilen naar uw kennis, houding en ervaringen met betrekking tot de huidige richtlijnen en procedures rond preventie en aanpak van patiënt met (vermoeden van) virale hemorragische koorts, zoals Ebola of Lassakoorts.

Het invullen van de enquête neemt 15 minuten in beslag, en uw reacties zullen volledig vertrouwelijk worden behandeld. We waarderen uw eerlijke feedback, omdat het ons zal helpen een opleidingspakket voor u en uw collega’s op maat te maken.

Om deel te nemen aan de enquête, klikt u op de onderstaande link:

https://forms.gle/KMpUbszdhM69n6og7

De enquête is beschikbaar tot 29 december. We moedigen u alsnog aan om uw reactie zo spoedig mogelijk in te dienen.

Dank u bij voorbaat voor uw medewerking! Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Annelies Mondelaers (annelies.mondelaers@uantwerpen.be)

Mede namens het FiLi-Vi-X team

https://www.uantwerpen.be/en/projects/filivix/

Annelies Mondelaers, PhD

Wetenschappelijk coördinator FiLi-Vi-X project

Universiteit Antwerpen-Universitair Ziekenhuis Antwerpen

03/275.73.10

Interviewstudie echografie in de huisartsenpraktijk

Beste arts,

Mijn naam is Cristale, een master student in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven. Ik loop momenteel stage op het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde.

Hier werk ik momenteel mee aan een studie omtrent echografie in de huisartsenpraktijk. Met dit onderzoek zijn we opzoek naar de mening van artsen over dit topic. We zien dat echografie, door zijn technische vooruitgang, steeds meer en meer gebruikt wordt in verschillende medische disciplines (waaronder ook steeds meer in de ambulante zorg). Ook in de huisartsenpraktijk zien we deze trend. Huisartsen kopen vaker op eigen initiatief een echotoestel aan om te gebruiken in hun praktijkvoering. Toch ontbreken er tot op heden richtlijnen voor huisartsen, voldoende wetenschappelijk bewijs en financiering.

Bent u huisarts, spoedarts of radioloog, en wil u graag uw mening geven over dit onderwerp, neem dan deel aan ons interview!

Concreet:

 • We zijn opzoek naar uw mening. Er is geen juist of fout. We willen te weten komen wat er leeft onder de artsen die in contact komen met dit onderwerp. Jullie mening is belangrijk voor ons en we willen deze graag vastleggen.
 • Praktisch: het interview duurt ongeveer 45 minuten en kan zowel online als live doorgaan, naargelang uw voorkeur.
 • Alle resultaten worden anoniem verwerkt. Er zal op geen enkele manier achteraf uw identiteit kunnen achterhaald worden.
 • De studie werd goedgekeurd door de Sociaal-maatschappelijke Ethische Commissie van de KU Leuven.
 • Meer informatie kan u vinden in de bijlage.

Indien u graag deelneemt aan onze studie of vragen heeft, mag u mailen naar cristale.mandianguyekangu@student.kuleuven.be

Met vriendelijke groeten,

Cristale Mandiangu Ye Kangu

Het beleid bij vermoeden van acute otitis media: Een internationale studie in de eerstelijnsgezondheidszorg

Geachte Dokter,

Mag ik mij vooreerst even voorstellen?

Mijn naam is Ingrid Picard, apotheker in Bunsbeek-deelgemeente van Glabbeek, recent genomineerd als ‘beste’ gemeente van Vlaanderen. Ik ben 49j oud/jong en ook moeder van 4 opgroeiende

kinderen tussen 11 en 17 j. Tijdens de Corona pandemie raakte ik erg onder de indruk van het werk van de epidemiologen. Daarom starte ik een Master Epidemiologie aan de universiteit Antwerpen. Voor mijn eindwerk zoek ik medewerking van artsen (in opleiding), werkzaam in de eerstelijnzorg.

Mag ik uw medewerking vragen door de vragenlijst-te raadplegen via onderstaande QR code of link https://tools.nd-it.be/questionnaire.php, te willen invullen, en terug te zenden.

Uw bijdrage tot mijn onderzoek duurt slechts 10 minuten, de resultaten worden later bekendgemaakt.

Op voorhand heel erg bedankt!

Ingrid Picard

Uitnodiging deelname onderzoek Universiteit Gent in het kader van een masterproef.

Geachte huisarts, huisarts in opleiding

Hierbij willen we u uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek in het kader van een masterproef aan de Universiteit Gent. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door twee studenten, Léonie Vermeulen en Nina Gits uit de richting Management en beleid van de gezondheidszorg aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, onder leiding van Prof. dr. Katrien Vanthomme en doctoraatstudente Ilka Jacobs.

Het onderzoek richt zich op de sociale kloof binnen het bevolkingsonderzoek voor borstkanker in Vlaanderen. Hierbij willen we de inzichten van huisartsen en huisartsen in opleiding (HAIO’s) omtrent dit onderwerp in kaart brengen om op lange termijn de sociale kloof eventueel te reduceren. In de literatuur zien we dat individuen met specifieke determinanten een lagere participatiegraad hebben dan andere groepen. Deze sociaal kwetsbare groepen staan volgens de literatuur nauw in contact met de huisarts en ziet deze als vertrouwenspersoon. Aangezien deze doelgroep veel belang hecht aan de mening van de huisarts, kan het proces tot deelname aan borstkankerscreening via deze weg eventueel geoptimaliseerd worden.

Wie zoeken we? Huisartsen of huisartsen in opleiding (HAIO’s) die werkzaam zijn in Vlaanderen en de Nederlandse taal machtig zijn.

Wat verwachten we van u als participant? Deelname aan het onderzoek bestaat uit een eenmalig 30 tot maximaal 60 minuten durend interview waarvan enkel audio-opname wordt voorzien. De datacollectie vindt plaats in februari en maart 2024. De gegevens worden gepseudonimiseerd en worden op een beveiligde locatie van de Universiteit Gent bewaard. Om het onderzoek efficiënt te laten verlopen, verkiezen wij de interviews af te nemen via MS Teams. Indien u het interview liever fysiek wenst, kan dit na onderling overleg.

Indien u interesse hebt om deel te nemen aan dit onderzoek, kan u een gepast moment kiezen via onderstaande link:

https://doodle.com/bp/léonievermeulen/optimalisatie-borstkankerscreeningparticipatie-kwetsbare-groepen

Indien u een ander tijdstip of meer informatie wenst, kan u contact opnemen via nina.gits@ugent.be of leonie.vermeulen@ugent.be.

Alvast bedankt voor uw tijd en eventuele interesse.

Percepties en ervaringen van stakeholders en zorgprofessionals bij Return to Work van transgender en genderdiverse (TGD) personen

Wij zijn Leonie Bisschop (1ste Master Geneeskunde) en Florence Esquenet (1ste Master Verpleegwetenschappen). Wij voeren elk een masterproef uit die deel uitmaakt van het grotere onderzoeksproject ‘Percepties en ervaringen van stakeholders en zorgprofessionals bij Return to Work van transgender en genderdiverse (TGD) personen’ vanuit de research unit arbeidsgeneeskunde UGent (prof Lutgart Braeckman) in samenwerking met copromotor prof. Joz Motmans. Deze hoofdstudie focust zich op de percepties en ervaringen van zorgprofessionals bij de ondersteuning van trans en genderdiverse personen tijdens het werkhervattingsproces, met bijkomende masterproeven (ONZ-2023-0026 E01; goedgekeurd 13/10/2023) waarin we het transmurale aspect wensen te bekijken. Het doel is om een hulptool te ontwikkelen voor professionals in de preventieve en curatieve sector ter betere ondersteuning van deze populatie (in samenwerking met het RIZIV).

Binnen deze masterproef wensen we huisartsen te rekruteren die reeds in contact zijn gekomen met transgender en genderdiverse personen en eventueel al een ondersteunende rol hebben ingenomen tijdens een werkhervattingsproces van deze doelgroep. Via een (online) ‘twee’ – op – één interview wensen we meer inzicht te krijgen in de visie op en de ervaring met de perioperatieve ondersteuning bij genderbevestigende chirurgie en aspecten van werkhervatting door huisartsen.

Naast huisartsen worden ook verpleegkundigen en chirurgen gecontacteerd om ook zicht te krijgen op hun visie en ervaringen.

Deze informatie kan onze ‘tool’ opbouw versterken!

Meer informatie omtrent het onderzoek en deelname zijn terug te vinden in de ‘Informatiebrief en informed consent Huisartsen’.

We stellen uw steun zeer op prijs en kijken uit naar uw antwoord.

U kan ons ook terugvinden op social media en via onze website publiceren we op frequente basis blogposts over onze onderzoeksgerelateerde activiteiten:

https://rtwoftransgenderpersons.com/ ;

https://www.facebook.com/TransBackatWork

https://www.instagram.com/trans_backatwork/

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Florence Esquenet en Leonie Bisschop

Florence.esquenet@ugent.be Leonie.bisschop@ugent.be

Project preventieve geneeskunde

Hallo collega-huisartsen,

mag ik jullie om hulp vragen tussen alle najaarsverkoudheden en vaccinatiedagen door?

Ik werk aan een project om preventie en screening te bevorderen in onze huisartsenpraktijken. Om hier meer zicht op te krijgen, is jullie huisartsenexpertise en mening erg belangrijk. Heb je zin om mee te werken? Klik dan op de link hieronder en vul onze (anonieme) vragenlijst (maximaal 5 minuten) in.
https://psem5vmuykz.typeform.com/to/pAORfdDj

Alvast bedankt voor jullie hulp en veel succes de komende weken en maanden!

Vriendelijke groeten,

Dr. Pieter Steeno
Meester Van Der Borghtstraat 71
2580 Putte
pieter@doktersgrasheide.be

Survey doctoraatsonderzoek naar geweld tussen broers en zussen

Deze vragenlijst kadert binnen een lopend doctoraatsonderzoek naar emotioneel en fysiek geweld tussen broers en zussen (zgn. siblinggeweld). Aan de hand van deze vragenlijst willen we achterhalen waar en hoe signalen van siblinggeweld worden opgepikt, wat daarop volgt en naar welke diensten eventueel wordt doorverwezen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Als u vragen hebt over het onderzoek of uw deelname, kan u contact opnemen met Eva Van Kelecom (eva.vankelecom@kuleuven.be). Verspreid de link gerust verder binnen uw organisatie/netwerk.

NAAR DE VRAGENLIJST

We laten ook graag jongeren (12-18 jaar) en ouders aan het woord. Daarom doen we een warme oproep om de flyers voor jongeren en ouders te verspreiden en/of dit Facebookbericht te delen.

Nazorg bij kanker

Beste

Ik ben Lise Vanhauwaert, laatstejaars studente Psychologie aan de UGent. Voor mijn masterproef doe ik onderzoek rond nazorg bij kanker en is het de bedoeling te testen of een tool om nazorg op maat van de kankeroverlever te organiseren, ontwikkeld door de UGent, van toepassing is op verschillende kankertypes, met uitzondering van borstkanker. De reden hiervoor is dat in het voorgaand onderzoek de focus reeds werd gelegd op borstkanker. Mijn doel is dit ruimer open te trekken naar andere kankertypes. Dit zou ik nagaan via een interview. In het interview spreken we over de persoonlijke ervaring van de ex-kankerpatiënt, alsook peilen we naar zijn/haar mening omtrent de ontwikkelde tool. Vandaar ben ik op zoek naar participanten. Meer specifiek ben ik op zoek naar ex-kankerpatiënten wiens primaire kankerbehandeling is afgerond, maar die wel tot op de dag van vandaag nog steeds pijn ervaren. Ik ben bereid me te verplaatsen voor dit interview, maar indien gewenst kan het ook online doorgaan!

Mijn vraag is dus of jullie mijn flyer kan ophangen in het onthaal/meegeven aan patiënten. Jullie zouden me er immens mee kunnen vooruithelpen in mijn onderzoek!

Alvast bedankt om dit te overwegen!
Met vriendelijke groeten
Lise Vanhauwaert

Opioïdengebruik bij chronische pijn

Vanuit Universiteit Gent loopt momenteel nieuw onderzoeksproject, namelijk:

Opioïden-gerelateerd structureel stigma in de behandeling van chronische pijn: Een interdisciplinair onderzoek”.

Dit project situeert zich binnen een samenwerking tussen:

 • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen
 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Gezien de evoluties binnen de Belgische context en alle inspanningen die worden gedaan om het gebruik van opioïde medicatie te herzien, is de bredere doelstelling van huidig onderzoeksproject om de situatie in België verder in kaart te brengen vanuit een interdisciplinair perspectief. Onze eerste studie zal een analyse inhouden van beleidsteksten die kaderen rond opioïdengebruik bij chronische pijn. Specifiek willen wij nagaan hoe het opioïdengebruik in deze teksten gedefinieerd wordt, welke aanbevelingen er naar voor worden geschoven en welk taalgebruik gehanteerd wordt. Een eerste stap is dan ook het verzamelen van nationale en internationale beleidsteksten. In het kader van deze studie zijn wij op zoek naar lokale beleidsdocumenten (die kaderen rond opioïdengebruik bij chronische pijn) die gehanteerd worden binnen verscheidene klinische settings. Aanvullend is het voor ons verrijkend om te weten welke internationale documenten geraadpleegd worden in de klinische praktijk. Wij willen u vriendelijk vragen om deze korte vragenlijst in te vullen die slechts vijf minuten van uw tijd in beslag zal nemen. De link naar de vragenlijst kan u hieronder terugvinden.

https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_805lAmCoAq6PtlQ

Indien u ons deze informatie zou kunnen bezorgen, dan zou dit ons onderzoek enorm vooruithelpen.

Alvast bedankt voor uw gewaardeerde medewerking vanwege het volledige onderzoeksteam,

Prof. Dr. Liesbet Goubert

Prof. Dr. Peter Pype

Dr. Fleur Baert

Dr. Melissa Ceuterick

PhD student Lena De Bonte

PhD student Justine Vanbavinckhove

Dementie

Merkt u ook dat er nog een stigma kleeft aan de diagnose van dementie? Wij zijn benieuwd hoe u daar als huisarts mee omgaat. Neem daarom deel aan ons onderzoek.

In kader van mijn masterproef voer ik onderzoek uit naar het verminderen van het stigma dat heerst rond dementie, in de Vlaamse huisartsenpraktijk. Onder begeleiding van prof. dr. Birgitte Schoenmakers tracht ik in beeld te brengen in welke mate huisartsen stigmareductie toepassen in hun praktijkvoering en de houding die zij hier tegenover aannemen.

Indien u geïnteresseerd bent; kan u volledig vrijblijvend en anoniem de onderstaande online vragenlijst invullen. Het invullen van deze korte vragenlijst zal ongeveer 5 minuten tijd in beslag nemen. Deze studie werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven (MP024910).

Link naar de vragenlijst: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7WCnqhpstvxEmIm

Uitnodiging

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!

Inte Vandeweyer (inte.vandeweyer@student.kuleuven.be)

MASTERPROEF MEDICINALE CANNABIS zoekt jouw inbreng

Wij zijn Fran, Lucie en Louise en studeren farmaceutische zorg aan de KULeuven. Het doel van onze masterproef is om de ervaringen en visies over medicinale cannabis van zorgverleners in kaart te brengen en op basis hiervan aanbevelingen te formuleren aan het FAGG.

Vul onze enquête in (5-10min), draag jouw steentje bij en help het onderzoek verder!

Link: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1RE0Gksw8Q5JeUm

Met vriendelijke groeten

Fran Gendera, Lucie Lin en Louise Hendrickx

De professionele grenzen bewaken als huisarts in de huisartspraktijk: een kwalitatief onderzoek

Beste huisartsen en huisartsen-in-opleiding,

Het huisartsenberoep wordt blootgesteld aan een hoge drukuitoefening van patiënten.

Het vermogen om volgens de eigen professionele en ethische waarden te kunnen handelen wordt in de praktijk vaak belemmerd.

De aantasting van de professionele integriteit komt de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor artsen niet ten goede.

Een oplossing wordt gezocht in het voldoende afbakenen van de eigen grenzen en het trainen van de eigen weerbaarheid.

Kortom, professionele grensbewaking is belangrijk.

In deze masterproef is het doel de betekenis en impact van ‘professionele grensbewaking’ bij huisartsen in kaart brengen.

Wat zijn uw ervaringen met professioneel grensoverschrijdend gedrag en wat is de impact ervan op uw mentale en fysieke welzijn?

U kunt uw mening hier delen: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9oFdV2BC8z6R1ci

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en is volledig anoniem.

Uw antwoorden vormen een belangrijke stap om verder wetenschappelijk onderzoek rond dit topic uit te bouwen.

Bij vragen contacteer:

Axelle Verbeke, axelle.verbeke@student.kuleuven.be

Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers, birgitte.schoenmakers@kuleuven.be

Deze studie werd goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ / KU Leuven (MP023803)

Vragenlijst masterpaper rond eetstoornissen in de eerste lijn

Geachte huisartsen en huisartsen in opleiding,

Jongeren met eetstoornissen zijn, spijtig genoeg, de laatste jaren niet meer weg te denken uit uw wachtzaal. Deze groep patiënten wordt steeds talrijker en ook steeds jonger. Goede begeleiding en zorg is cruciaal voor deze kwetsbare jongeren, een taak die vele uitdagingen met zich meebrengt. Door de lange wachttijden voor geestelijke gezondheidszorg, waar u waarschijnlijk al op gebotst bent, komt deze belangrijke en uitdagende opdracht steeds frequenter bij u als huisarts terecht.

Ik ben Lenka Storms, een master student geneeskunde aan de KULeuven. Ik schrijf mijn masterpaper over eetstoornissen in de eerste lijnszorg onder begeleiding van Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers.

Aan de hand van een vragenlijst, opgesteld in samenwerking met vzw Eetexpert, wil ik de ervaringen en noden van huisartsen in het begeleiden van jongeren onder 16 jaar met een eetstoornis onderzoeken. Uw input kan een belangrijke bijdrage leveren om deze problematiek beter in kaart te brengen om uiteindelijk de zorg en ondersteuning van deze kwetsbare groep patiënten te verbeteren.

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten duren, uw antwoorden zijn volledig anoniem en zullen enkel gebruikt worden in het kader van dit onderzoek.

U kan de vragenlijst starten door op onderstaande link te klikken:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1SRCtM6wie00eCG

Ik wil u alvast bedanken voor uw tijd en moeite.

Met vriendelijke groeten,

Lenka Storms

Studie opvolging CVA patiënten België

Geachte huisartsen,

Via deze weg zouden wij u willen uitnodigen om deel te nemen aan onze studie.

Het doel van deze studie bestaat eruit om via vragenlijsten bij neurologen en huisartsen een zicht te krijgen op de zorg en opvolging van CVA-patiënten na hun hospitalisatie. Met deze informatie willen we huisartsen en neurologen meer inzicht te geven in hoe zij best deze nazorg aanpakken en de taken onderling kunnen verdelen en kunnen we bijdragen aan een eventuele nieuwe richtlijn of aanbeveling.

Het invullen van de vragenlijst, zal ongeveer 10 à 15 minuten van uw tijd in beslag nemen, het betreft een éénmalige deelname. Zowel computer, tablet als gsm kunnen hiervoor gebruikt worden.

Hieronder kan u de anonieme link terugvinden voor de vragenlijst in te vullen:

https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_exObgJwfqyLzbzo

Alvast bedankt voor uw deelname!

Indien u verdere informatie wenst omtrent deze studie kan u ons steeds bereiken via onderstaand e-mailadres: margaux.caroline.vanderstraeten@vub.be

dr. Margaux Vanderstraeten, Huisarts-in-Opleiding, Vrije Universiteit Brussel

Eline Sieuw, Student geneeskunde, Vrije Universiteit Brussel

Prof. dr. Sylvie De Raedt, Neuroloog, UZ Brussel, Vrije Universiteit Brussel

dr. Noémie De Rop, Huisarts, Vrije Universiteit Brussel

De impact van de COVID-19 pandemie op het mentaal welzijn van huisartsen

Beste arts,

In kader van een masterproef in de opleiding geneeskunde doen wij onderzoek naar de impact die de COVID-19 pandemie heeft gehad op huisartsen in Vlaanderen.

Huisartsen hebben tijdens de pandemie een grote werkdruk ervaren en ook patiënten verloren. Verschillende internationale onderzoeken tonen een significante afname in het mentaal welzijn van huisartsen tijdens de COVID-19 pandemie.

Met dit onderzoek willen wij onder andere nagaan hoe groot de mentale impact van de COVID-19 pandemie in Vlaanderen is geweest, en of die impact tot vandaag nog nawerkt. Ook maken we een onderscheid tussen de eerste en tweede golf, om na te gaan of deze een verschillende impact hadden op het mentaal welzijn van huisartsen.

Het onderzoek maakt gebruik van een anonieme vragenlijst in Qualtrics. Bij deze de link: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_55MUlEuThFbalF4

Met vriendelijke groeten en alvast heel veel dank bij voorbaat,

Kobe Vancoppenolle

Student Master Geneeskunde

Studie websites van huisartsenpraktijk

Geachte

Ik ben Rianne Beckers, laatstejaarsstudente Geneeskunde aan de KU Leuven en doe in kader van mijn masterpaper een onderzoek naar de toegankelijkheid, leesbaarheid en overzichtelijkheid van websites van huisartsenpraktijken. Voor dit onderzoek dienen patiënten een anonieme vragenlijst in te vullen. Iedereen die minstens 18 jaar oud is en in Vlaanderen woont, mag deelnemen aan de vragenlijst.

Hoe kan u mij helpen?

 1. De online vragenlijst delen met jullie patiënten
  • De bijgevoegde affiche zichtbaar ophangen in de wachtkamer (zie bijlage).
  • Via jullie nieuwsbrief of een melding via het EMD de websitelink naar jullie patiënten sturen met een zelfgemaakt of volgend vooropgesteld bericht en dit eventueel ook plaatsen op uw praktijkwebsite:

“Beste patiënt

Momenteel is er een studie gaande betreffende de toegankelijkheid, leesbaarheid en overzichtelijkheid van websites van huisartsenpraktijken. Deze studie kadert binnen een masterproef van een studente Geneeskunde aan de KU Leuven.

Graag zou ik u willen vragen deze anonieme online vragenlijst in te vullen en zo bij te dragen aan de studie. De vragenlijst neemt 5-10 minuten van uw tijd in beslag.

Weblink naar de vragenlijst: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_40orT0HFEmYgvIy

Alvast heel erg bedankt!”

2. De papieren vragenlijst (zie bijlage)

Deze versie is voornamelijk gemaakt met het oog om ook de oudere patiëntenpopulatie bij het onderzoek te betrekken en is dus een zeer interessant gegeven voor het onderzoek.

Alvast heel erg bedankt voor uw hulp!

Voor vragen kan u mij altijd bereiken via mail.

Met vriendelijke groeten

Rianne Beckers
3e master Geneeskunde
KU Leuven

rianne.beckers@student.kuleuven.be
0032476017929

Huisartsinterventies om dementie gerelateerd stigma te verminderen

Merkt u ook dat er nog een stigma kleeft aan de diagnose van dementie? Wij zijn benieuwd hoe u daar als huisarts mee omgaat. Neem daarom deel aan ons onderzoek.

In kader van mijn masterproef voer ik onderzoek uit naar het verminderen van het stigma dat heerst rond dementie, in de Vlaamse huisartsenpraktijk. Onder begeleiding van prof. dr. Birgitte Schoenmakers tracht ik in beeld te brengen in welke mate huisartsen stigmareductie toepassen in hun praktijkvoering en de houding die zij hier tegenover aannemen.

Indien u geïnteresseerd bent; kan u volledig vrijblijvend en anoniem de onderstaande online vragenlijst invullen. Het invullen van deze korte vragenlijst zal ongeveer 5 minuten tijd in beslag nemen. Deze studie werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven (MP024910).

Link naar de vragenlijst: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7WCnqhpstvxEmIm

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!

Inte Vandeweyer (inte.vandeweyer@student.kuleuven.be)

Screening naar orthorexia nervosa in de Vlaamse huisartsenpraktijk: een kwantitatief veldonderzoek

Beste deelnemer,

Mijn naam is Sarah De Wilde, 2e masterstudent Geneeskunde aan de KU Leuven. In kader van mijn masterproef voer ik onderzoek naar de huidige screening naar orthorexia nervosa (ON) bij de Vlaamse huisartsen en huisartsen in opleiding (HAIO’s).

ON is een nog niet officieel erkende eetstoornis in België. Typerend aan orthorexia patiënten is een uitgesproken focus op (hypergezonde) voeding, het zichzelf opleggen van dieetregels en bepaalde voedingsgroepen uitschakelen. Hun hoofddoel is de eigen gezondheid te bevorderen, niet zozeer gewicht te verliezen. Dit gedrag heeft zowel op fysiek als psychosociaal vlak een negatieve weerslag op de patiënt.

U kunt met uw expertise en ervaring een steentje bijdragen om de screening en behandelplannen voor eetstoornissen zoals ON binnen onze eerstelijnszorg te optimaliseren. Eetstoornissen blijven een toenemende problematiek binnen onze maatschappij. ON is een nog niet algeheel benaderde eetstoornis, waarnaar verder gericht onderzoek broodnodig is. Enkel zo kunnen immers gerichtere screening en behandelplannen opgesteld worden, met oog op individuele optimale zorgverlening voor de patiënt.

Uw steentje bijdragen kan simpelweg door op onderstaande link te klikken en de korte vragenlijst in te vullen:
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_b4ow7icLSIp7vwO

Het invullen van deze enquête neemt slechts 10 minuten van uw tijd in beslag en is volledig vrijblijvend en anoniem.

Dit onderzoek verloopt onder begeleiding van prof. Dr. Birgitte Schoenmakers en werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven (MP024022).

Bij verdere vragen of opmerkingen kunt u mij contacteren via het volgende mailadres: sarah.dewilde@student.kuleuven.be

Alvast bedankt voor uw deelname!

Met vriendelijke groeten,

Sarah De Wilde

2e master geneeskunde, KU Leuven (sarah.dewilde@student.kuleuven.be)

Antimicrobiële resistentie

Beste huisarts,

Mijn naam is Febe Verhulst, 3e master geneeskunde student aan de Vrije Universiteit Brussel. In kader van mijn thesis focus ik me op het antimicrobieel resistentie (AMR) probleem en antibioticagebruik in de ambulante zorg in België.

Doel?

° Het verkrijgen van inzicht in de perceptie van de voorschrijvers in de ambulante zorg betreffende het AMR-probleem

° Evalueren van de reeds ingevoerde maatregelen + identificeren van nieuwe effectievere maatregelen

° Bereidheid tot bijdrage aan initiatieven ter preventie van overmatig voorschrijven antibiotica + AMR-probleem

Doelgroep?

Huisartsen, infectiologen en tandartsen in België. Zowel reeds afgestudeerd en werkzaam, als in opleiding.

Hoe?

Via een online vragenlijst, de verzameling van gegevens gebeurt volledig anoniem via het programma Qualtrics.

Duur?

Het invullen van de vragenlijst neemt +/- 15 minuten van uw tijd in beslag. Meer gedetailleerde informatie betreffende de studie vindt u terug in de bijlage ‘Informatieformulier’ (deze is ook toegevoegd bij de vragenlijst zelf).https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_d5aBSuIDjGygJIW

Uw deelname zou enorm geapprecieerd worden. Alvast bedankt voor uw tijd!

Indien er vragen zijn, mag u mij altijd contacteren via febe.verhulst@vub.be

Met vriendelijke groeten,

Febe Verhulst

3de master geneeskunde, Vrije Universiteit Brussel

Slaapklachten en insomnie in de eerste lijn

Beste,

Vanuit de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) vragen we om uw medewerking voor een bevraging over de behandeling van slaapklachten in insomnie in de eerste lijn.

Deze bevraging kadert in een implementatieproject van FOD Volksgezondheid (Evidence Based Practice plan) met als primair doel de behandeling van slaapklachten en insomnie in de eerste lijn in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen uit de richtlijn “Aanpak van Slaapklachten en Insomnie bij Volwassenen in de Eerste Lijn” welke pleit voor een stapsgewijze aanpak.

Het doel van de bevraging is een brede exploratie van de huidige praktijk, noden en drempels op regionaal niveau en bij verschillende beroepsgroepen. Huisartsen vormen uiteraard een cruciale beroepsgroep.

De link naar de survey : https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5j9Fz1pa3hL5lv8

Met vriendelijke groeten,

dr. Eva Rens

Wetenschappelijk medewerker VVKP

+32 497 29 55 22

Stigmareductie van dementie in de huisartsenpraktijk

Beste,

Ondanks de hoge incidentie en prevalentie worden mensen met dementie en hun familieleden vaak gestigmatiseerd. Uit eerder onderzoek blijkt dat 40% van de bevolking negatieve vooroordelen en stereotypen koestert ten opzichte van personen met dementie. Dat kan negatieve gevolgen hebben, zoals laattijdige diagnose, het vermijden van hulpverlening, depressie, sociaal isolement, ... Nu vragen wij ons af hoe Vlaamse huisartsen dit stigma in hun praktijk proberen te reduceren en welke tools ze hierbij gebruiken.

Ik ben Inte Vandeweyer, 2de masterstudent Geneeskunde aan de KU Leuven.

In het kader van mijn masterpaper ben ik geïnteresseerd in hoe Vlaamse huisartsen het stigma rond dementie proberen te verminderen en welke tools zij daarbij gebruiken. Met hulp van prof. dr. Birgitte Schoenmakers probeer ik dat in beeld te brengen.

Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en is volledig anoniem. Deze studie werd goedgekeurd door EC-onderzoek UZ/KU Leuven (MP024910).

Link van de vragenlijst: https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9WDGdr0WeNYuQGq

Indien u opmerkingen of vragen heeft, mag u mij contacteren op het volgende mailadres:

inte.vandeweyer@student.kuleuven.be.

Bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Inte Vandeweyer

Onderzoek antibioticavoorschrijfgedrag

Beste

Voor een one health project mbt antibioticaresistentie zijn we nog op zoek naar huisartsen die bereid zijn om hun ervaringen met antibioticavoorschrijfgedrag bij sociaaleconomisch kwetsbare personen te delen.

In opdracht van FOD Volksgezondheid voeren wij, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, onderzoek uit naar antimicrobiële resistentie (AMR). Deze studie brengt de ervaringen in kaart van huisartsen die werken met socio-economisch kwetsbare groepen met betrekking tot het voorschrijven, communiceren, gebruiken en verwerken van afval van antibiotica en biociden. De resultaten laten ons toe om toekomstige initiatieven af te stemmen op de context van voorschrijvers en gebruikers om zo het antibioticagebruik te optimaliseren.

Voor deze studie zijn we nog op zoek naar huisartsen die werken met socio-economisch kwetsbare groepen die bereid zijn om hun ervaringen met antibiotica te delen in een interview van ongeveer 30-60min. Dit interview vindt plaats op een voor de arts geschikt moment en kan zowel ‘in persoon’ als online doorgaan. Ter compensatie is een voucher van €15 voorzien.

Meer informatie over deze studie vindt u in de uitnodiging en informatiebrief.

Met vragen kan u steeds terecht via mail naar Dagje.Boeykens@UGent.be of via 04 68464261.

Alvast bedankt voor de medewerking

Dagje Boeykens
Mede in naam van het onderzoeksteam (olv Prof. Dr. Sibyl Anthierens)

Psychologische gevolgen van agressie naar huisartsen

Beste,

Ik ben student master in de huisartsgeneeskunde en doe ik kader van mijn masterproef onderzoek naar de psychologische gevolgen van agressie naar huisartsen binnen de arts-patiënt relatie in Vlaanderen. De doelstelling van deze studie is om te peilen naar de korte en lange termijn psychologische gevolgen van agressie naar huisartsen.

We vragen hierbij om een vragenlijst in te vullen die peilt naar het voorkomen en de soort van agressie binnen een arts-patiënt relatie, het voorkomen en de soort van psychologische gevolgen van agressie en naar de gebruikte hulp en hulpvraag van de huisartsen. Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Deze vragenlijst is anoniem. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Dit onderzoek, MP023166, werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven. Deze studie is in samenwerking met professor Birgitte Schoenmakers.

Link voor de vragenlijst: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3TUcjppef6XywOa

Met vriendelijke groeten,

Dr. Dana Wenger

Huisarts in opleiding

1-05875-35-005

dana.wenger@student.kuleuven.be

Point-of-care opzoekingswerk in de huisartspraktijk

Beste,

In kader van mijn masterthesis wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over ‘Point-of-care opzoekingswerk in de huisartspraktijk: een exploratieve studie’. Point-of-care opzoekingswerk is opzoekingswerk tijdens de consultatie en in het bijzijn van de patiënt. Dit opzoekingswerk verloopt niet altijd even vlot en efficiënt.
Daarom wil ik samen met promotor Prof. Dr. Peter Pype en copromotor Dr. Tom Poelman onderzoeken hoe point-of-care opzoekingswerk op dit moment in de huisartspraktijk verloopt. Ook willen we bekijken hoe dit vlotter en efficiënter kan verlopen.

Deze enquête is volledig anoniem en zal een 15-tal minuten van u tijd in beslag nemen.

Hieronder vindt u de link naar de enquête:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3hyB1-_sbEmPkaF4YkG5nB17boa7ZlpIkVd457HAactUQk9UVEZYM0hFU1kzTFlDQ0taVUc4RllVRy4u

Door deelname aan dit onderzoek draagt u bij aan het efficiënter, sneller en meer medisch onderbouwd maken van onze patiëntenzorg!

Laurent De Backer
HAIO UGent

De werkzaamheid van probiotica en/of spijsverteringsenzymen bij PDS

Beste apotheker/huisarts/diëtist/specialist,

Wij zijn twee studenten voedings-en dieetkunde aan de Thomas More Hogeschool Geel. Voor onze integrale eindopdracht onderzoeken wij de effectiviteit van twee behandelmogelijkheden bij patiënten met het prikkelbare darmsyndroom (PDS), enerzijds de suppletie van probiotica, anderzijds het toedienen van spijsverteringsenzymen (vb. α-galactosidase, xylose isomerase, lactase, invertase en inulinase). Naast een wetenschappelijke literatuurstudie, willen we via een vragenlijst uw kennis, ervaring en mening als gezondheidsprofessional over deze behandelmethoden te weten komen. Mogen wij u vragen even tijd te nemen om deze vragenlijst in te vullen? Dat zou ons enorm helpen bij de verdere uitwerking van onze integrale eindopdracht.


Alvast bedankt voor uw deelneming!

Met vriendelijke groeten,

Mitte Gijsels & Louise Macken

Interviewstudie Point-of-Care Echografie in de Eerste Lijn

Geachte,

In het kader van een doctoraatsstudie en masterpaper rond Point-of-Care Echografie (POCUS) in de eerste lijn zijn wij op zoek naar Huisartsen (in opleiding), Radiologen (in opleiding) en Spoedartsen (in opleiding) die met ons hun kennis en visie willen delen rond dit topic.

Doctoraatsstudente Dr. Anouk Tans en HAIO Dr. Giel Schoenmaekers, zouden graag a.d.h.v. een interview naar uw kennis en mening polsen van het gebruik van POCUS in huisartsenpraktijken in België.

We zijn er van overtuigd dat we dankzij uw input een beter beeld zullen verkrijgen over de mogelijke voordelen en bedenkingen bij de toepassing van echografie door huisartsen.

Het interview zal maximum 45min in beslag nemen en kan zowel fysiek als online plaatsvinden. Afhankelijk van uw beschikbaarheid, zal het interview plaatsvinden vanaf eind februari. Het gesprek zal via een audio/video-opname bewaard worden. Confidentialiteit en anonimiteit worden uiteraard gegarandeerd.

Wil u uw mening met ons delen? Of heeft u graag meer informatie over het onderzoek? Antwoord dan via giel.schoenmaekers@student.kuleuven.be of via anouk.tans@kuleuven.be en wij nemen verder met u contact op.

Informatiebrief

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Doctoraatsstudente Dr. Anouk Tans & HAIO Dr. Giel Schoenmaekers

Een studie voor EPI-centre en ICHO vzw

Gebruik van het SPIKES model als ondersteunend instrument bij gesprekken rond VZP

Beste dokter,

Wij, Kyara De Weerdt en Celine Mariën, zijn 2 Huisartsen In Opleiding aan de KU Leuven. In kader van onze masterthesis Huisartsgeneeskunde doen wij onderzoek naar het gebruik van het SPIKES model als ondersteunend instrument bij gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning.

Door de vergrijzing van de populatie, treedt het belang van vroegtijdige zorgplanning steeds meer naar voren. Gezien het een dynamisch gegeven is, speelt de huisarts hierin een belangrijke rol. Echter in praktijk merken we dat zowel huisartsen als patiënten verschillende drempels ervaren om het gesprek hieromtrent aan te gaan.

Wat houdt de studie juist in?

Indien u interesse hebt om deel te nemen aan de studie, sturen we u een interactieve powerpoint presentatie door met hierin de inhoud van het SPIKES model en voorbeelden omtrent het gebruik van het model. Deze presentatie kan u op eender welk moment raadplegen en dient dus als leidraad tijdens het gesprek. Nadien verwachten we dat u het model minstens éénmaal gebruikt in de praktijk. Daarna nemen we contact met u op om tijdens een interview te peilen naar het gebruik en de drempels van het SPIKES model aan de hand van 5 gestandaardiseerde vragen. Dit interview zal maximaal 1 uur in beslag nemen.

Hebt u interesse om deel te nemen aan deze studie of hebt u nog vragen hieromtrent?

Neem dan contact met ons op:

celine.marien@student.kuleuven.be
kyara.deweerdt@student.kuleuven.be

Halitose klachten

Beste collega,

Ik ben Isabelle Laleman, parodontoloog met een bijzondere interesse in slechte adem. Als "halitose specialist" heb ik veel tools ter beschikking om slechte adem te diagnosticeren: een uitgebreide vragenlijst, machines om ademgeur te analyseren, mijn eigen neus, genoeg tijd, ..

Maar de professionals, zoals huisartsen, bij wie mensen met halitose klachten eerst terechtkomen, beschikken meestal niet over al deze hulpmiddelen. Ik wil onderzoeken hoe deze professionals omgaan met patiënten met halitose klachten en stelde daarover een vragenlijst op die slechts 5 minuten tijd in beslag neemt.

https://nl.surveymonkey.com/r/XJR3NLW

Met vriendelijke groeten,

Isabelle Laleman

Onderzoek naar link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de ouderen populatie

Beste collega

In kader van een masterproefonderzoek aan de Universiteit Gent voeren wij onderzoek naar de link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de ouderen populatie. Met cognitie worden mentale processen in de hersenen bedoeld die optreden wanneer mensen waarnemen, informatie verwerken, leren, denken en problemen oplossen.

Momenteel is het voor audiologen echter nog onduidelijk wat het bewustzijn, de kennis en praktijkervaring van huisartsen, werkzaam met (slechthorende) ouderen, is omtrent de link tussen gehoor, spraakverstaan en cognitie binnen de oudere populatie. Om dit in kaart te brengen werd een online vragenlijst opgesteld. De resultaten van de vragenlijst zullen sterktes, maar vermoedelijk ook hiaten opsporen waardoor huisartsen, werkzaam met (slechthorende) ouderen, in de toekomst gericht geïnformeerd kunnen worden.

We nodigen u uit om deel te nemen aan deze korte online vragenlijst bedoeld voor Vlaamse huisartsen werkzaam binnen een oudere populatie. Hierin komen vragen aan bod met betrekking tot uw werksetting, praktijkervaring en uw eigen kennis over onder andere gehoor, spraakverstaan, hoortoestellen en cognitie.

De vragenlijst kan volledig anoniem worden ingevuld via https://redcap1.ugent.be/surveys/?s=9JTMDKHNHCD8HW9H. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en u kan op elk moment stoppen indien gewenst.

Alvast bedankt voor uw medewerking aan dit online onderzoek.

Aarzel zeker ook niet om dit door te sturen naar uw collega huisarts.

Met vriendelijke groeten

Fiona Verbrugghe

Dr. Katrien Kestens

Prof. dr. Hannah Keppler

Studie over noodanticonceptie

Beste

Wij zijn twee West-Vlaamse haio's uit fase 2 van de opleiding huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven.

In het kader van onze masterproef doen wij onderzoek naar de nood tot herzien van de anticonceptiemethode bij vrouwelijke patiënten die noodanticonceptie ("de morning-after pil") gebruikten en welke rol we hierbij kunnen spelen als huisarts, dit o.l.v. Prof. Dr. Schoenmakers Birgitte. Wij zijn hiervoor op zoek naar 150 huisartsen die hun ervaringen met en visie over noodanticonceptie willen delen door een korte enquête van max. 10 minuten in te vullen.

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5tY0UVP5gfJALkO

Alvast hartelijk bedankt

Met vriendelijke groeten

Platteeuw Josephine en Axana Luypaert

Suïcidepreventie in Vlaanderen: wat is de rol van huisartsen

Beste

Wij zijn Janne Van de Voorde en Marte Reyntens en wij zijn twee masterstudenten geneeskunde aan de Universiteit Gent.

In het kader van onze masterproef “Suïcidepreventie in Vlaanderen: wat is de rol van huisartsen?“ zouden wij de visie en ervaring van u als huisarts over uw rol hierin willen bespreken en toetsen ten opzichte van de leidraad ‘Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen’.

Dit onderzoek kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en komt er op vraag van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit onderzoek, waarbij we een interview van 30 tot 60 minuten afnemen. Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Gent.

Indien u wenst deel te nemen aan dit onderzoek, kan u een mail sturen naar

janne.vandevoorde@ugent.be of marte.reyntens@ugent.be.

Met vriendelijke groeten,

Janne Van de Voorde en Marte Reyntens

Prof. Dr. G. Portzky (Vakgroep psychiatrie en medische psychologie-coördinator Eenheid Zelfmoordonderzoek Universiteit Gent, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie)

Een studie over kindermishandeling

Geachte collega’s

Wij zijn 4 HAIO’s (huisartsen in opleiding), die voor onze masterpaper een studie doen over kindermishandeling, en hoe dit zich presenteert in de huisartsenpraktijk. We gaan op zoek naar de knelpunten die huisartsen ervaren in de detectie en de aanpak van kindermishandeling. Dit doen we enerzijds via een vragenlijst, en daarvoor hebben wij jullie hulp nodig!

Waarom hebben we uw hulp nodig?

We proberen zoveel mogelijk ervaringen van huisartsen te verzamelen, om zo de meest ervaren knelpunten te definiëren.

Belang van de studie:

 • Er is een hoge prevalentie van kindermishandeling, die steeds jaarlijks toeneemt.
 • Kindermishandeling geeft veel nefaste lange termijneffecten met grote biopsychosociale impact.
 • Vroegtijdige opsporing van kindermishandeling heeft een significant economisch voordeel.
 • Pandemieën zijn gekenmerkt door een daling van de beschermende factoren en een toename van de risicofactoren voor kindermishandeling.

Wat wordt er van u verwacht? Het invullen van de enquête neemt een 10-tal minuten in beslag.

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze studie,

kunt u deelnemen via onderstaande link.

Voor aanvang van de studie vindt u in bijlage het toestemmingsformulier (informed consent form).

Link:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cOzCDszwz0ztOKy

Alvast bedankt voor uw tijd om deze mail door te nemen. Hopelijk zijn jullie even enthousiast om aan dit onderzoek mee te werken als wij!

Voor een 2de deel van onze studie hebben we enkele huisartsen nodig die deelnemen aan een interview, gevolgd door een discussieforum. Indien jullie wensen deel te nemen aan dit onderdeel of graag extra informatie hadden ontvangen stuur dan een mailt naar het volgende e-mailadres knelpuntenkindermishandeling@gmail.com

Deze studie wordt uitgevoerd onder begeleiding van Prof. Dr. Schoenmakers en werd goedgekeurd door ethisch commissie onderzoek UZ/KU Leuven. MP018427-nummer.

Met vriendelijke groeten namens alle groepsleden

Dr. Boussemaere Elien – HAIO
Dr. De Vos Pieter – HAIO
Dr. Hiremath Shravan – HAIO
Dr. Vandendriessche Cinzia – HAIO
Onder begeleiding van Prof. Dr. Schoenmakers Birgitte – Huisarts
knelpuntenkindermishandeling@gmail.com

Studie directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn

Beste

“Zie je regelmatig patiënten met acute lage rugpijn in je praktijk, ben je voorstander van efficiëntere en meer ‘evidence-based’ zorgverlening en wil je graag je steentje bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek? Dan kan u meewerken aan een onderzoek rond directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn. Alle info met betrekking tot het onderzoek en uw eventuele deelname kan je vinden in de bijgevoegde informatiefolder.”

Direct-Physio trial - Informatie voor huisartsen

Bedankt!

Gert

Bevraging rond medisch transport

Beste

Ik ben Lars Vanbaelen, Productontwikkeling student aan de Universiteit Antwerpen en ik doe momenteel mijn masterthesis rond medisch transport. Voor de onderzoeksfase in mijn thesis ben ik bezig met het bevragen van labo's, huisartsen en kleine ziekenhuizen om zo een beeld te krijgen van hun noden in verband met het transport van stalen en dergelijke.

Voor dit onderzoek heb ik een korte vragenlijst (+- twee minuten) opgesteld. Dit zou mij enorm hard verder helpen in mijn onderzoek.

Via volgende link kan u de vragenlijst invullen: Huisartsen bevraging: Medisch transport

Voor verdere vragen mag u mij altijd even opbellen of terugmailen (zie onderaan).

Dank bij voorbaat!

Met vriendelijke groeten

Lars Vanbaelen

Universiteit Antwerpen

Master Productontwikkeling

Tel: 0478949173

Lars.Vanbaelen@student.uantwerpen.be


Geef mee richting aan het Belgische antibioticabeleid: Vul de Antibiotics GPS in

Beste collega’s

Om ervoor te zorgen dat toekomstige beleidsinitiatieven zo goed mogelijk aansluiten bij onze ervaringen en vooral onze behoeften als huisartsen, onderzoekt het referentieplatform voor Evidence Based Practice voor alle Belgische zorgverleners EBPracticeNet samen met Centra voor Huisartsgeneeskunde van de UAntwerpen en de ULiège en met de steun vanuit de Vlaamse universiteiten welke acties, instrumenten en initiatieven voor huisartsen wij zinvol vinden in de strijd tegen antibioticaresistentie.

De ‘Antibiotics General Practitioner Survey’ (Antibiotics GPS) peilt naar uw persoonlijke meningen, ervaringen en moeilijkheden met betrekking tot het voorschrijven van antibiotica, de huidige beleidsinitiatieven, ondersteunende instrumenten, (snel)testen, richtlijnen, … voor doelmatig gebruik van antibiotica bij veelvoorkomende infecties. Deze vragenlijst vraagt ook welke voor het antibioticabeleid relevante lessen we kunnen trekken uit de organisatie van de zorg tijdens de coronacrisis. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden bij het opzetten van nieuwe interventies om antimicrobiële resistentie te verminderen.

Ook al wordt deze vragenlijst tijdens een drukke en uitzonderlijke periode gelanceerd, toch willen we u vragen om met uw deelname deze kans te grijpen om het toekomstige antibioticabeleid in België mee richting te geven.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Uw antwoorden zijn vertrouwelijk en zullen anoniem verwerkt en gerapporteerd worden.

Indien u vragen hebt over de enquête, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam door te mailen naar Elien.Colman@UAntwerpen.be.

Stuur deze oproep graag ook meteen door naar uw collega’s om hen aan te zetten ook deel te nemen. Hoe groter de respons, hoe beter deze studie ertoe kan bijdragen dat toekomstige beleidsinitiatieven aansluiten bij de ervaringen, behoeften en opinies van huisartsen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Met vriendelijke groeten en bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Antibiotics GPS