Over HZW

Welkom op de website van Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen!

HZW is één van de grootste huisartskringen van Vlaanderen. We treden op als vertegenwoordiger van de huisartsen in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Daarnaast zijn we het lokale aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale beleid voor de implementatie van het lokale gezondheidsbeleid.

Onze wettelijke opdrachten liggen vast in een Besluit van de Vlaamse Regering:

  1. De eerstelijnsgezondheidszorg en de huisartsenwerking bekend maken;
  2. De multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers optimaliseren;
  3. Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met ziekenhuizen om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen;
  4. Toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten van de huisartsenzone optimaliseren;
  5. De gegevensuitwisseling stimuleren die noodzakelijk is om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren;
  6. De huisartspraktijkpermanentie organiseren: de huisartsgeneeskunde is beschikbaar voor de patiënten van één of meer praktijken

We horen graag jouw stem en jouw verwachtingen. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan zeker contact met ons op!