Nieuws

Vaccinatie covid en griep

De Covid-vaccinatiecampagne loopt volop.

Artsen, apothekers, organisaties, lokale besturen, de Vlaamse Overheid raden covid- en griepvaccinatie aan bij iedereen vanaf 65 jaar, personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening, personen met onderliggende gezondheidsproblemen, personen met een verzwakte weerstand, zwangere vrouwen én alle personen werkzaam in de zorgsector in en buiten zorginstellingen.

De Covid-vaccins worden nu volop toegediend.

Tegelijk loopt ook de oproep voor griepvaccinatie voor dezelfde doelgroep. Het geven van griepvaccins gebeurt in de meeste gevallen in een tweede fase.

Herhaling (zeker nog eens voor de griepvaccinatie) werkt:

Wens je bijkomende gedrukte materialen? Bestel ze via dit "bestelformulier gedrukte materialen"

Deze gedrukte materialen kan je ook downloaden en er zijn ook vertalingen, korte berichten voor sociale media, e-mailhandtekening, infografic, filmpje, banner voor website, enz. Je vindt dit op https://www.laatjevaccineren.be/folders-en-campagnemateriaal/campagne-covid-en-griepvaccinatie-najaar-2023

Daarnaast werden een aantal personaliseerbare lokale templates gemaakt, zoals bijvoorbeeld typebrieven voor uitnodigingen, voorbeeldartikel voor infobladen, voorbeeldbrief om cliënten te informeren, … Je vindt dit op https://logoleieland.be/covid-griep-2023

Mis je bepaalde materialen zodat je specifieke doelgroepen nog beter kan sensibiliseren om zich te laten vaccineren? Neem contact op met Logo Leieland: johan@logoleieland.be

Halt2diabetes - Gratis sessies Gezonde voeding op verwijzing

Zet jij mee je schouders onder diabetespreventie?

Momenteel heeft naar schatting 1 op 10 volwassenen in ons land diabetes. In meer dan 90% van de gevallen gaat het om type 2 diabetes. Hoewel leeftijd en familiale belasting in belangrijke mate bijdragen tot het risico op type 2 diabetes, is de aandoening voor 50 tot 60% te voorkomen door een gezonde leefstijl!

Wat is Halt2diabetes?

In HALT2Diabetes worden personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, opgespoord via een 2stapsmethode én begeleid naar een gezonde leefstijl om dit risico aan te pakken. Hoewel erfelijkheid en leeftijd een rol spelen, kan je diabetes type 2 in de meeste gevallen voorkomen.

Hoe? Door een gezonde leefstijl! Daarom worden gratis groepssessies ‘Gezonde voeding op verwijzing’ georganiseerd. In deze sessies gaan de risicopatiënten heel praktisch aan de slag met een diëtiste.

Wat kan jij betekenen?

Dr. Barelli (Medihoek Gullegem) geeft in deze video aan hoe hij dit in zijn praktijk heeft aangepakt.

 • Is de score op de FINDRISC ≥12? Moedig je patiënten aan om een afspraak te maken voor een nuchter bloedonderzoek.
 • Verwijs de patiënt door via een doorverwijsformulier om gratis de sessies ‘Gezonde voeding op verwijzing’ te volgen.

Gratis sessies Gezonde voeding op verwijzing!

De sessies gaan binnenkort van start. Op enkele locaties kunnen de groepssessies nog niet opstarten omdat er te weinig inschrijvingen zijn. We willen de huisartsen daarom ook aanmoedigen om risicopatiënten door te sturen!

Bekijk het overzicht samen met de persoon om alle info (locatie, tijdstip) te verkrijgen.

Inschrijven? Bel of mail naar de begeleidende diëtist- of schrijf de door te verwijzen persoon online in voor de groepssessies naar keuze.

We hopen dat u een steentje kan bijdragen in deze belangrijke campagne & we samen kunnen meehelpen in de strijd tegen diabetes type 2!

De Sumehr-zomer is nog lang niet voorbij

De Summer of Sumehr-sensibiliseringscampagne van krijgt een vervolg! Met een boeiend vormingsaanbod blijven we het belang van goede dossiers en goede Sumehrs in de kijker zetten.

Heel het jaar werk maken van goede zorgcontinuïteit

De zomervakantie is voorbij. Binnen enkele weken neemt de drukte in de praktijk weer toe. Jouw patiënten zullen langsgaan in de huisartsenwachtpost, op de spoedafdeling belanden en aankloppen bij een specialist.

Je staat er niet alleen voor. In heel Vlaanderen verrichten duizenden collega’s hetzelfde, waardevolle werk. Jullie patiëntendossiers mogen gezien worden en jullie Sumehrs zijn het uithangbord van de huisartsgeneeskunde.

Met deze 4 tips krik je het niveau van je Sumehrs op:

 • Besteed wat extra aandacht aan het verwijderen van zorgelementen. Veel Sumehrs bevatten verouderde info.
 • Sluit je consultaties af met een medicatiecheck. De kans is groot dat je patiënt bepaalde medicatie die nog in jouw overzicht staat, niet meer neemt.
 • Betrek de patiënt bij het up-to-date houden van zijn of haar Sumehr.
 • Schakel een praktijkverpleegkundige in om een stuk dossierbeheer van je over te nemen

Met steun van het Departement Zorg

Na enkele succesvolle edities die met eigen middelen werden opgezet, ontvangen Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent een subsidie van het Departement Zorg om Sumehrs en kwaliteitsvol registreren een jaar lang onder de aandacht te brengen.

Meer nog: Hilde Crevits – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – engageert zich als meter van dit project.

Daarnaast sluit dit project ook naadloos aan bij de ambities van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Dankzij de New Deal zullen huisartsen – naast hun consultaties – bijkomend vergoed kunnen worden voor de opvolging van patiënten. Via dit nieuwe financieringsmodel kunnen praktijken een verpleegkundige aanwerven die heel wat taken kan opnemen, zoals bijvoorbeeld dossierbeheer.

Registreer je voor ons webinar over registreren in jouw softwarepakket

Sensibiliseren is goed… vorming en praktische tips nog beter. Vanuit dat perspectief bieden we op dinsdag 19/09 en donderdag 05/10 een gratis webinar aan over kwaliteitsvol registreren voor een betere zorgcontinuïteit.

Na een korte opfrissing omtrent kwaliteitsvol registreren en de basisprincipes van de Sumehr, duiken we in de individuele EMD-pakketten. In aparte break-out rooms lichten de softwarevendors toe hoe je jouw software optimaal kan configureren, en wordt aandacht besteed aan het correct registreren van verschillende Sumehr onderdelen.

Profiteer van dit webinar om jouw EMD-programma nog beter te leren kennen!

Aangezien dit webinar in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming ‘vorming praktijkondersteuning’ is het een interessante opportuniteit om ook je praktijkverpleegkundige en/of -assistent in te schrijven.

Webinar SUMEHR: Kwaliteitsvol registreren in uw EMD voor een betere zorgcontinuïteit 19/9/2023 | Domus Medica

Webinar SUMEHR: Kwaliteitsvol registreren in uw EMD voor een betere zorgcontinuïteit 5/10/2023 | Domus Medica

Ga met je LOK aan de slag

In navolging van de webinars zal ook een LOK-pakket worden aangeboden bestaande uit een reeks vragen en stellingen die een peer-to-peer discussie tussen huisartsen faciliteert.

Goed dossierbeheer is immers geen zwart-wit verhaal, en het is interessant om samen met collega's kritisch elkaars praktijkvoering te bevragen en gebruikerstips uit te wisselen. Dankzij de toegekende subsidie kan dit LOK-pakket aangeboden worden aan een verlaagde prijs van 50€.

Interesse om van dit LOK-pakket gebruik te maken, of om zelf dergelijke sessies te modereren? Laat dit zeker weten via deze link.

De campagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’ is een initiatief van Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door maar liefst 44 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. De campagne krijgt steun van het Departement Zorg. Samen voor kwaliteitsvolle Sumehrs!

GGZ - groepsaanbod psychologische zorg ELZ Menen

Beste huisarts,

Zoals ongetwijfeld ook u merkt, lopen de wachttijden bij psychologen op.

Naast het individuele aanbod dat eerstelijnspsychologen aanbieden wordt er ingezet op groepsaanbod. Uit onderzoek blijkt dat groepsaanbod effectief is in de aanpak en behandeling van psychische problemen.

 • Duur: Een groepssessie duurt meestal 1,5 u, veelal zijn er 4 tot 12 bijeenkomsten, afhankelijk van het soort aanbod.
 • Tarief: 2,5 euro per bijeenkomst.

Het up to date groepsaanbod aan verlaagd tarief kan je terugvinden via www.elpen.be:

Concreet, voor de Eerstelijnszone Menen – Wervik – Wevelgem staat er vanaf september het volgend groepsaanbod op de planning:

In de loop van het najaar zal er nog bijkomend groepsaanbod georganiseerd worden.

We hopen u hiermee als huisarts en verwijzer voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen met het netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen.

Ann Dewulf

Een praktijkverpleegkundige zorgt voor betere Sumehrs

Belangrijkste voorwaarde voor een kwaliteitsvolle Sumehr is een correcte registratie in het medisch dossier. Maar goed dossierbeheer is geen sinecure. Een praktijkverpleegkundige kan daar zeker bij helpen.

EMD’s goed bijhouden: stap-voor-stap vooruit

De weg naar meer en kwaliteitsvollere Sumehrs is duidelijk:

 • Iedere patiënt heeft recht op een Sumehr. Maak ze dus voor al jouw patiënten.
 • De inhoud van een goede Sumehr is actueel en relevant. Update hem steeds bij pertinente wijzigingen in de gezondheidsgegevens van een patiënt.
 • Dankzij de Sumehr kunnen zorgverleners snel een inschatting maken van iemands gezondheidstoestand. Vergeet dan ook niet om oude zaken te schrappen en te archiveren in je dossiers.

Klinkt vanzelfsprekend, toch?

Patiëntendossiers up-to-date houden: yes you can!

We horen vaak deze noodkreet: ‘Ik wil een goede huisarts zijn, maar ik kan niet álles goed doen en alles weten! Moet ik nu ook nog werk maken van goede Sumehrs? Help, ik verdrink!’

We begrijpen je.

Enkele tips:

 • Leg de lat niet onrealistisch hoog. Houd bijvoorbeeld grote schoonmaak in één complex dossier per week.
 • Goed begonnen is half gewonnen. De tijd die je steekt in de opstart van een nieuw patiëntendossier, verdien je later dubbel en dik terug.
 • Overweeg om zeer banale eenmalige diagnoses NIET te registreren. Zo moet je ze later niet op passief niet-relevant zetten.

Naast kwaliteitsvolle Sumehrs, biedt goed dossierbeheer ook tal van voordelen voor je eigen praktijkvoering, zoals een automatische overname van gegevens in eForms en het gebruik van queries om bepaalde risicogroepen te selecteren.

Betere Sumehrs dankzij een praktijkverpleegkundige

Steeds meer huisartsenpraktijken werken samen met een praktijkverpleegkundige. Die hebben een erg divers takenpakket, van wondzorg over de controle van diabetici tot het opvolgen van de bevolkingsonderzoeken.

Praktijkverpleegkundigen kunnen ook een deel van het dossierwerk van je overnemen. En zo bijdragen aan betere Sumehrs.

Zowel in Antwerpen als in Gent wordt de opleiding ‘Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk (VIHP)’ aangeboden. Naast de gebruikelijke verpleegkundige handelingen bij de huisarts, worden deze studenten ook vertrouwd gemaakt met het EMD, de eHealthbox, het nut van coderen en het belang van Sumehrs.

Vinny Verweire is zo’n VIHP.

Vinny werkt als praktijkverpleegkundige in ‘t Doktershuis in Melsele-Beveren. Vinny maakt van volledige en goed bijgehouden patiëntendossiers haar stokpaardje.

Vinny zorgt voor meer en betere Sumehrs.

VIHP Vinny Verweire en huisartsen 2
Ik verwerk binnen de praktijk alle papieren post. En wanneer ik even tijd heb tijdens de consultatie zal ik altijd even het laatste digitale verslag controleren en aanvullen in het dossier

Unieke kans: registreer je voor ons webinar over correct registreren en zorgcontinuïteit

Wie goed registreert, heeft betere Sumehrs… En daar zullen jouw patiënten en collega-zorgverleners je dankbaar voor zijn!

Wil je jouw kennis over goed dossierbeheer en kwaliteitsvolle Sumehrs bijspijkeren? We sloegen de handen in elkaar met vier aanbieders van software voor huisartsen voor een webinar over correct registreren en zorgcontinuïteit. Het webinar begint met een plenair gedeelte. Daarna volgen er break-out rooms per softwarepakket (CareConnect, HealthOne, Daktari of NexuzHealth).

We organiseren dit webinar zowel op 19 september (20u00-21u30) als op 5 oktober (12u00-13u30).

LOK-aanbod over goed dossierbeheer en goede Sumehrs

In navolging van de webinars zal ook een LOK-pakket worden aangeboden, bestaande uit een reeks vragen en stellingen die een peer-to-peer discussie tussen huisartsen faciliteert. Goed dossierbeheer is immers geen zwart-wit verhaal, en het is interessant om samen met collega’s kritisch elkaars praktijkvoering te bevragen en gebruikerstips uit te wisselen.

Interesse om van dit LOK-pakket gebruik te maken, of om zelf dergelijke sessies te modereren? Laat dit zeker weten via deze link: LOK-aanbod over goed dossierbeheer en goede Sumehrs

Banner met logo's
De campagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’ is een initiatief van Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door maar liefst 44 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. Samen voor kwaliteitsvolle Sumehrs!