Nieuws

Huisartsen over de meerwaarde van Sumehrs tijdens hun wachtdienst

Dankzij een kwaliteitsvolle Sumehr kan er optimale zorg voor jouw patiënten worden geleverd tijdens jouw afwezigheid. Ook tijdens de wachtdienst. Dit voorjaar vroegen we enkele huisartsen om tijdens hun wachtdienst extra opmerkzaam te zijn voor de aanwezigheid en de kwaliteit van Sumehrs. In deze nieuwsbrief delen ze hun ervaringen.

Een goede Sumehr: in veel gevallen een meerwaarde

Weinig patiënten zijn in staat om snel de meest relevante zaken uit hun medische voorgeschiedenis te noemen. En het aantal patiënten dat plichtsgetrouw een medicatielijst meebrengt naar de wachtpost, is op één hand te tellen.

De medicatielijst en voorgeschiedenis op één plaats terugvinden in de Sumehr, is daarom erg handig.

We vroegen de deelnemende huisartsen bij welk type patiënt de Sumehr de meeste meerwaarde biedt.

Bij een grote groep patiënten, zo blijkt.

Dr. Ann Mandervelt (Huisartsenwachtpost Maasland): “Sumehrs zijn erg handig bij oudere mensen met multipathologie. Als we nieuwe medicatie voorschrijven mogen er geen interacties zijn. Bij mensen die antibiotica moeten krijgen, ga ik kijken of ze geen allergieën vertonen.”

Voor dr. Sophie Rouzeré (wachtpost regio Waregem) zijn Sumehrs een meerwaarde bij patiënten met verslavingen, mensen die hun medicatie niet kennen of, meer algemeen, bij een niet-pluis gevoel.

In elke Sumehr kunnen zaken staan die jouw kijk op de patiënt kunnen beïnvloeden. Ook bij kinderen of vitale dertigers. Misschien zijn er wel psychosociale risico’s waar je rekening mee kan houden?

Voor dr. Stijn Delputte (Huisartsenwachtpost De Meander, Menen) doet het er niet toe welke patiënten hij voor zich heeft: “Ik tracht er een gewoonte van te maken om de Sumehr open te zetten. Wat mij betreft zou ons softwareprogramma Medical Post automatisch de laatste Sumehr mogen openzetten bij het openen van het dossier van de patiënt.”

Wat kan er nog beter met onze Sumehrs?

We hebben de laatste jaren grote stappen gezet inzake kwantiteit en kwaliteit van onze Sumehrs. Toch zijn er volgens de wachtartsen nog enkele werkpunten:

  • Bij sommige Sumehrs stond er nog te veel acute – oude – medicatie als actief.
  • Sommige Sumehrs bevatten veel ballast, zoals zorgelementen die er meerdere keren in staan en banale diagnoses uit een ver verleden.
  • In sommige gevallen is de voorgeschiedenis onvolledig.

Een Sumehr raadplegen tijdens de wachtdienst is niet moeilijk

Hoe een Sumehr raadplegen in Medical Post? Hier vind je een tutorial over Medical Post.

Tijdens de Sumehr-campagne vind je op het bureaublad van alle computers in de wachtpost bovendien een korte instructie.


TIP: Geef je collega eens een compliment over een goede Sumehr!

Heb je tijdens je wachtdienst veel gehad aan een Sumehr? Dan verdient de collega die hem aanmaakte een compliment. Schrijf er iets over in je wachtverslag. Zo is de collega in kwestie extra gemotiveerd om in de toekomst nóg meer goede Sumehrs te maken.


LOK-sessie ‘Kwaliteitsvolle Sumehrs door goed dossierbeheer’

Met steun van het Departement Zorg ontwikkelden we een interactieve LOK over kwaliteitsvol registreren in je EMD en goede Sumehrs.

In 2023 en 2024 werd deze sessie al in 22 LOK-groepen georganiseerd, en deze maand staan er nog 9 extra op de planning. De ervaringen zijn zeer positief.

We willen dit aantal in 2024-2025 graag evenaren!

Zelf modereren? Schrijf je in voor onze train-the-trainer

Eén van de manieren om dit doel te bereiken, is door het opleiden van moderatoren.

Wil je ook met jouw LOK of kring inzetten op correct registreren en kwaliteit van Sumehr? Schrijf je zelf in of bekijk intern wie kan aansluiten bij onze train-the-trainer van 18 juni. Op een uurtje tijd lichten we de aanpak van deze LOK toe, waarna we de ontwikkelde materialen aanleveren.

De campagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’ is een initiatief van Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door 43 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. Met steun van Departement Zorg. Bijzondere dank aan de wachtposten van Menen, Waregem, Kortrijk en Maasmechelen.

Meer Sumehrs dankzij Vlaamse huisartsen!

Eind 2023 hadden 3.759.390 Vlamingen een Sumehr. Dat cijfer stijgt nog elke dag. Specialisten beamen deze vooruitgang.

Niet alleen spoedartsen, maar bijvoorbeeld ook geriaters maken dankbaar gebruik van de gezondheidssamenvattingen van jouw patiënten. Sumehrs spelen een cruciale rol bij de continuïteit van de zorg. Draag jij als huisarts ook jouw steentje bij?

Doe mee met de Summer of Sumehr. Want dankzij goede Sumehrs kunnen andere zorgverleners de zorg voor jouw patiënten overnemen terwijl jij van een welverdiende vakantie geniet.

Sumehr-cijfers duiden op een mooie groei

Vier jaar geleden, in 2020, bedroeg het aantal Vlamingen met een Sumehr 2.904.847. Vandaag zijn dat er dus al ruim 850.000 meer.

In de loop van 2023 werd voor maar liefst 363.223 Vlamingen voor de allereerste keer een Sumehr aangemaakt.

Het zijn mooie cijfers. Goed bezig, Vlaamse huisartsen!

Dezelfde vooruitgang stellen we vast als we kijken naar de resultaten van een kleine steekproef in onze Zuid-West-Vlaamse wachtposten.

Dat is snelle groei. Maar het kan nog beter. We dromen van een Sumehr voor elke Vlaming. Iedereen kan onverwacht bij de wachtpost of op spoed belanden.

Niet alleen de kwantiteit, ook de kwaliteit van Sumehrs is belangrijk. Daar kan je als huisarts aan bijdragen. Verandert er iets wezenlijks in het patiëntendossier? Maak dan een nieuwe Sumehr aan. Aarzel niet om af en toe grote kuis te houden in complexe patiëntendossiers, door zorgelementen en medicatie van status te veranderen of irrelevant geworden gegevens te verwijderen. Dat maakt Sumehrs overzichtelijker. Een snelle inschatting van iemands huidige gezondheidstoestand is immers het doel van de Sumehr.

Denk ook eens aan de minder gekende items die meegaan met de Sumehr, zoals allergieën, intoleranties of een contactpersoon.

En last but not least: bevraag jouw patiënt regelmatig over de medicatie die hij/zij nog neemt. Zo blijft ook het medicatieoverzicht in de Sumehr up-to-date.

Stilaan onmisbaar voor geriaters

Sumehrs zijn in het leven geroepen om het werk van spoedartsen te vergemakkelijken.

Vandaag hebben echter ook veel andere specialisten de meerwaarde van een goede Sumehr ontdekt. Geriaters, bijvoorbeeld.

Van alle medische specialismen in de tweede lijn hebben geriaters wellicht de meest holistische blik. Ze behandelen complexe patiënten, met veel comorbiditeiten, met veel medicatie en met veel problemen die met elkaar in interactie kunnen treden.

Dr. Timo Van de Velde is diensthoofd geriatrie in het AZ Jan Palfijn Gent. Hij legt uit waarom Sumehrs stilaan onmisbaar zijn om een goed medisch beleid te kunnen voeren. "Veel patiënten komen binnen via de spoedafdeling. Soms zijn ze gekend in een ander ziekenhuis maar niet bij ons. Veel van onze patiënten hebben geheugenproblemen. Informatie die doorstroomt via de huisarts is dan cruciaal".

Dr. Van de Velde en zijn collega dr. Thomas Acke wijzen ook op wat nog beter kan in de Sumehrs:

“Contactpersonen worden nog weinig ingevuld. Zeker bij wilsonbekwame patiënten kan dit een gigantische meerwaarde zijn. Idem voor Intoleraties. Sommige patiënten reageren bijvoorbeeld slecht op morfinederivaten. Als we dat op voorhand weten, kunnen we iets anders opstarten.”

Wat staat er ook alweer in de Sumehr?

Een Sumehr neemt alle elementen over uit het EMD die een snelle inschatting van iemands gezondheidstoestand mogelijk maken.

● Auteur van de Sumehr

● GMD-houder

● Identiteit van de patiënt

● Contactpersoon in noodgevallen

● Risicofactoren: allergieën, intoleranties, sociale risico’s, andere risico’s

● Relevante medische voorgeschiedenis

● Actieve problemen en behandelingen

● Medicatielijst

● Vaccinaties

● Wilsbeschikkingen

Maak werk van veel en kwaliteitsvolle Sumehrs. Zo bouw je mee aan zorgcontinuïteit zonder zorgen. Ken je de correcte plaats van al deze elementen in je EMD?

De campagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’ is een initiatief van Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door maar liefst 40 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. Met steun van het Vlaamse Departement Zorg.

Zorgtraject eetstoornissen

Op 1 februari startte een nieuwe conventie eetstoornissen. De nieuwe conventie geeft heel wat gerichte zorgmogelijkheden voor jongeren met eetstoornissen en hun context, met de huisarts aan het stuur:. De huisarts zorgt in dit traject voor ernstinschatting, motivering en gepaste zorg opstart, coördinatie van de zorg en zorgopvolging.

Er werd een webinar georganiseerd om handvaten aan te reiken bij deze opdrachten. Bekijk de opname hier:

Met eventuele vragen omtrent de concrete implementatie van het zorgtraject eetstoornissen kan je terecht bij de psychologe van het MAST team: Nausika Desmet

Gratis vormingsaanbod Geestelijke Gezondheid voor professionelen in de eerste lijn

Via een gratis vormingsaanbod brengt het Oriënteringspunt GGZ Vesta specifieke expertise rond Geestelijke Gezondheid dichter bij u als zorgverstrekker werkzaam in de eerste lijn.

Wenst u in uw professioneel handelen uw expertise te versterken inzake

  • traumasensitief werken,
  • hoe omgaan met mensen met een verslavingsproblematiek,
  • hoe omgaan met mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis,
  • psychose
  • zelfverwonding
  • genderidentiteit
  • hoe om te gaan met “moeilijke cliënten/patiënten”, gedragsproblemen

Raadpleeg het overzicht van het vormingsaanbod op de website van het Oriënteringspunt GGZ Vesta. U vindt er de kalender terug, evenals gedetailleerde informatie van elk vormingsaanbod (m.i.v. de mogelijkheid om in te schrijven).

Het is mogelijk om u in te schrijven voor één of meerdere vormingen naar keuze!

Accreditering wordt aangevraagd.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met Emille Libbrecht: 0493 89 86 68 of emille.libbrecht@vestazwvl.be

Project Innovatieve Interprofessionele Samenwerking in eerstelijnszorgpraktijken

Beste huisarts

Ben je zoekende als huisartsenpraktijk in hoe je innovatieve samenwerkingen met andere zorgprofessionals zoals de praktijkverpleegkundige kan opstarten en efficiënt kan uitbouwen?

Heb je in het kader van het TETRA- onderzoeksproject IISWel aan Arteveldehogeschool interesse om oplossingen mee vorm te geven en uit te testen ondersteund door partners met expertise. Je ontvangt begeleiding en geniet van de oplossingen die worden ontwikkeld binnen dit project!

Schrijf je in voor 31 januari voor een vrijblijvend gesprek via dit contactformulier. Bekijk onze website voor meer informatie.

Heb je vragen? contacteer vanessa.gauwe@arteveldehs.be voor meer informatie.

Met vriendelijke groeten

Vanessa, team IISwel

Vanessa Gauwe
Bachelor opleiding Verpleegkunde
docent, onderzoeker
coördinator Postgraduaat Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk
niet bereikbaar op vrijdag
Campus Kantienberg
Voetweg 66, 9000 Gent
T 0471 72 17 40
denk. doe. word.
www.arteveldehogeschool.be