Nieuws

RISICOPERSONEN

Het opladen van risicopatiënten vanuit uw EMD kan vanaf 2 april. Domus Medica organiseert 2 webinars waarin u meer info krijgt over hoe u risicopatiënten die al in aanmerking komen voor COVID-19-vaccinatie uit uw softwarepakket kunt selecteren. Meer info op onze pagina rond COVID-vaccinatie

Thuisvaccinatie

Bezorg ons VOOR 29 maart de lijst van rijksregisternummers van patiënten die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie. Meer info op onze pagina rond COVID-vaccinatie

HZW werft aan!

Om ons team van medewerkers te versterken zijn we op zoek naar een administratieve medewerker.

Meer info: vacature management assistant HZW

Medisch-verpleegkundig en farmaceutisch draaiboek

De nieuwe versie van het medisch-verpleegkundig en farmaceutisch draaiboek staat online

Wijziging teststrategie kleuters/peuters + teststrategie CLB

Het is moeilijk om nog de teststrategie te volgen, maar er is terug een wijziging.
  • peuters en kleuters:

Kleuters moeten niet getest worden na een hoog-risico contact binnen het gezin maar worden voortaan wel getest indien het hoog-risico contact plaats had buiten het gezin (bv. op school). Bij een positief testresultaat moeten in dat geval namelijk bijkomende maatregelen genomen worden voor de huisgenoten.

  • lager onderwijs (nu gelijke aanpak als in het secundair):

Bij een indexgeval in een klas maakt men het onderscheid tussen de nauwe contacten (HRC) en de laag-risico contacten volgens de criteria van de contactdefinitie in de contactprocedure. De nauwe contacten worden getest en gaan in quarantaine. Indien onder hen een leerling/leerkracht positief blijkt te zijn, wordt deze leerling/leerkracht ook een indexgeval en doorloopt men nogmaals het contactopvolgingsproces. Indien het tweede positieve geval in de klas een hoog-risico contact is van het eerste indexgeval in de klas of van een gekend HR-contact buiten de klas (bv een gezinslid), dan moet de klas niet in quarantaine geplaatst worden.
Indien echter het tweede positieve geval in de klas geen hoog-risico contact is van het eerste indexgeval, wordt de hele klas in quarantaine geplaatst en getest tenzij een andere mogelijke bron van overdracht bij deze twee gevallen, wordt vermoed.

Teststrategie CLB

Minister Weyts dringt sterk aan om sneltesten te gebruiken in het onderwijs. Dit roept bij ons toch heel wat vragen op. Er werd overlegd op Zuid-West-Vlaams niveau met de CLB’s. CLB-artsen vinden zelf de Federale teststrategie (PCR op dag 1 en dag 7 bij hoogrisicocontact) prioritair, maar moeten Vlaamse (van onderwijs) volgen. We hebben hieromtrent dan ook wat afspraken gemaakt. Het CLB zal tegen eind deze week klaar staan om sneltesten uit te voeren indien nodig. We blijven op dit moment de Federale teststrategie volgen maar als de testcapaciteit overschreden wordt moeten we vanuit het testcentrum het signaal geven aan het CLB zodat zij opstarten met sneltesten. Voor peuters en kleuters blijven het sowieso PCR-testen. Sneltesten afnemen bij deze categorie wordt zeer moeilijk (2x opp in neus en 1x in keel). Sneltesten zullen gebruikt worden bij de leerlingen van lager en secundair onderwijs met een HRC op dag 1. Deze taak wordt uitgevoerd door vrijwilligers van het Rode Kruis (geleid door het CLB). Bij negatieve test gaat het kind in quarantaine en wordt op dag 7 getest met een PCR-test. Indien de sneltest positief: kind gaat 10 dagen in isolatie en de HRC van het kind worden bepaald.