Nieuws

E-forms rijgeschiktheidsattest Diabetes

Personen met diabetes moeten volgens de wet maximum 4 dagen na hun diagnose een aangepast rijbewijs aanvragen via de gemeente.

Hiervoor is een rijgeschiktheidsattest nodig van de huisarts of endocrinoloog. Deze attesten werden tot op heden op papier gebruikt. De Diabetes Liga vzw nam het initiatief om deze formulieren te digitaliseren en beschikbaar te maken als e-form in het EMD van alle huisartsen. De attesten of adviezen worden vooraf gegaan door evaluatieformulieren om het mogelijk te maken om te oordelen of de persoon al dan niet rijgeschikt kan verklaard worden. Er wordt een PDF gecreëerd dat afgedrukt en meegegeven kan worden aan de persoon met diabetes.

Volgende e-forms zijn beschikbaar:

  • Diabetes rijgeschiktheidsattest groep 1: attest voor privé-vervoer
  • Diabetes rijgeschiktheidsadvies groep 2: advies voor professioneel vervoer dat bevestigd moet worden door arbeidsgeneesheer

Meer informatie over het rijbewijs voor personen met diabetes vind je op de website van Diabetes Liga: www.diabetes.be.

Inkorting termijn 2e dosis AZ

Dankzij grote levering van AZ-vaccins is 2e prik nu voor iedereen na 8 weken mogelijk

Persbericht

2e kans COVID-19 vaccinatie

Vanaf 30 juni kan iedereen die nog niet gevaccineerd is, zich opnieuw via QVAX aanbieden als reserve. Op die manier krijgt iedereen nog een extra kans om zich te laten vaccineren.

Alle relevantie informatie staat samengevat op: https://www.laatjevaccineren.be/herkansing-voor-wie-niet-gevaccineerd-is

Beschikbaarheid COVID-certificaten en reizen binnen Europa

Vanaf 1 juli zal reizen binnen Europa weer vlotter kunnen dankzij het persoonlijke COVID-certificaat (officieel het EU Digitaal COVID-19 certificaat). Wie gevaccineerd is, recent een negatieve COVID-test aflegde of is hersteld na een positieve COVID-test, zal met het certificaat vanaf 1 juli kunnen aantonen dat hij ‘covid safe’ is om te reizen. De certificaten zijn in België al beschikbaar vanaf 16 juni. Vanaf 1 juli zullen ze ook effectief bruikbaar zijn in alle EU-lidstaten. Tot dan vragen de meeste EU-landen een geldige negatieve PCR-test als voorwaarde om binnen te komen.

De website covidsafe.be en de mobiele app CovidSafeBE zijn het resultaat van een samenwerking van de verschillende Belgische overheden. De officiële lancering is voorzien op 16 juni. Burgers kunnen vanaf dan hun COVID-certificaat downloaden via de app of via overheidssites zoals mijngezondheid.be of Mijn Burgerprofiel. Een vaccinatiecertificaat zal bovendien ook steeds per post opgevraagd kunnen worden.

De beschikbaarheid vanaf 16 juni geldt als de voorbereidingsperiode waarin mensen zich kunnen informeren en de certificaten leren kennen alvorens ze op zomervakantie vertrekken. Vanaf 1 juli kunnen de certificaten dan ook effectief gebruikt worden. Tot dan blijven de oude regels nog van kracht.

Met vragen over hun COVID-certificaten kunnen burgers terecht bij een centrale Vlaamse helpdesk (operationeel vanaf 16 juni). In geval van foutieve of ontbrekende vaccinatiegegevens zal de centrale helpdesk de burger doorsturen naar zijn vaccinator. De vaccinatiecentra, huisartsen en artsen-vaccinatoren ontvingen eerder al een mail met de procedure over het corrigeren van registraties in Vaccinnet.

(Bron: officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid)

Info testen vertrekkende reizigers