Nieuws

Wijziging inbelmomenten CGG Mandel en Leie

Vanaf 1 juni zullen de inbelmomenten doorgaan op:

 • Maandag: 9u – 11u30
 • Woensdag: 9u – 11u30
 • Donderdag: 14u – 15u30

Verschillende verwijzers stelden de vraag om al voor de inbelmomenten administratieve gegevens door te kunnen geven. Zo is er reeds een dossier aangemaakt en kan tijdens het inbelmoment direct overlegd worden met één van onze screeners. Op heden is er echter nog geen oplossing die toegankelijk is voor de verwijzer én de GPDR-toets doorstaat.

Campagne Mantelzorg van A tot Z - Dag van de Mantelzorg 23 juni

Op 23 juni zetten we de mantelzorgers opnieuw even in de schijnwerpers naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg.

Dit jaar hebben we met WVLmanteltmee een nieuwe campagne ontwikkeld: ‘Mantelzorg van A tot Z’, waarmee we de vele verschillende aspecten van mantelzorg in de kijker zetten.

Heb je interesse in onze campagne? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.wvlzorgt.be voor alle beschikbare digitale materialen. Wij bieden o.a. volgend campagnemateriaal aan:

 • Affiches (Printbaar op A3 formaat)
 • Postkaarten
 • E-mail banner
 • Visuals voor sociale media
 • Filmpjes voor op de beeldschermen
 • Cadeaucheque
 • Etc.

Liever enkele posters (A2) met het ganse alfabet en/of enkele kaartjes afgedrukt? Vul dan zeker het google forms document in via volgende link, dit voor 25 mei: https://forms.gle/2wtWshd8GZ6af2Ny5

Graag geven wij nog mee dat deze campagne ook na de Dag van de Mantelzorg mag blijvend gebruikt worden.
Bij vragen of onduidelijkheden, geef zeker een seintje.

Alvast bedankt voor jullie enthousiasme en het helpen verspreiden van onze campagne!

Met vriendelijke groeten,

Sibe, Empact & De Brug
Chroniccare projecten West-Vlaanderen
#wvlmanteltmee

Mantelzorg van A tot Z

Brainstormnamiddag dementievriendelijke gemeente

Beste,

Op 26/04 organiseerde stad Kortrijk in samenwerking met EDC Sophia een brainstormnamiddag rond Kortrijk als dementievriendelijke gemeente. We kregen heel wat input en ideeën voor beleidslijnen en projecten. In bijlagen kan je hier het verslag van terugvinden.

We introduceerden ook een projectgroep en stuurgroep. Graag hadden wij als eerste concrete stap voor dementievriendelijk Kortrijk, deze twee werkgroepen samengesteld om de slag te gaan met de ideeën uit de brainstormnamiddag. Het doel van iedere werkgroep is de volgende:

 • Stuurgroep: Zij tekenen de beleidslijnen uit. De eerste taak zal zijn om alle input van de brainstormnamiddag te verzamelen en beleidslijnen te formuleren. Deze groep is een kleine kerngroep (5 personen) waar de diverse sectoren vertegenwoordigt worden. Zij zijn een signalisatiepunt voor de sector en denken dus ook steeds vanuit dit perspectief en niet vanuit de eigen organisatie. Ze tekenen een meerjarenplan uit en volgen de projecten op. Deze groep komt om de twee maanden samen.
 • Projectgroep: De koers is bepaalt maar de uitwerking van de verschillende acties is de opdracht van de projectgroep. Zij werken acties uit, zetten hun netwerk in en werken samen rond diverse thema’s. Enkele voorbeelden van mogelijke projecten: de lampenkamp, ZIEDIEMENS (week van de dementie), … De projectgroep komt ad hoc samen, we werken dus eerder met projectoproepen waar organisaties op kunnen inteken naargelang interesse en expertise.

Ben jij geïnteresseerd om mee te werken aan één van de werkgroepen of heb jij nog een toevoeging op één van de thema’s? Laat het dan zeker weten via lee.blomme@kortrijk.be. Stuur deze mail met bijhorend verslag gerust door naar collega’s of mensen waarvan je weet dat zij hierin geïnteresseerd kunnen zijn.

Met vriendelijke groeten,

Lee Blomme (hij/hem)| Beleidsmedewerker Ouderen en Toegankelijkheid

Let op: ik werk niet op woensdag.

Kortrijk | Team Welzijn |

Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk

0489752695 |056 27 72 84 | www.kortrijk.be

De Blauwe Krokodil

We zijn opgeleid als arts. Opgeleid om te luisteren naar onze patiënt, hem klinisch te onderzoeken met als belangrijkste wapen onze stethoscoop. Pen en PC zijn de laatste decennia duchtige concurrenten geworden van ons klinisch symbool instrument. Soms ten goede, vaak een bron van frustratie. De vraag naar diverse attesten en het invullen van documenten swingt de pan uit.

Project Kafka wil een halt toeroepen aan deze evolutie. Het is een unieke samenwerking van jonge huisartsen over de verschillende artsensyndicaten heen. Met woorden als paraplu-attesten en fantasie-attesten brengen ze op een creatieve wijze het probleem onder de aandacht. Hun nieuwste wapen is een stempel met het logo van een blauwe krokodil, u zag het wellicht reeds in de media verschijnen. Ze roepen op om deze stempel te gebruiken op attesten en documenten zonder medische meerwaarde. Ze willen lokale en nationale besturen, mutualiteiten, verzekeringsmaatschappijen en andere organisaties aan het denken zetten over het nut van bepaalde administratieve akten.

Het bestuursorgaan van HZW wil deze actie nadrukkelijk ondersteunen. We zijn ons bewust dat deze stempels onze papierberg niet onmiddellijk zullen verkleinen, maar als we gezamenlijk en massaal hetzelfde signaal uitsturen dan kunnen we in dialoog gaan om deze evolutie te keren. Eendracht maakt macht! Op de website www.zinloosattest.be kan je meer informatie vinden over het project Kafka en kan je een blauwe stempel bestellen. We bevelen het ten sterkste aan!

Het bestuursorgaan van HZW

Dr. Alexander Seurinck, voorzitter

Dr. Steven Coene, ondervoorzitter

Dr. Sander Crepel

Dr. Goedele D’Haene

Dr. Marlies Degroote

Dr. Laure Flamang

Dr. Dennis Florin

Dr. Eline Goethaert

Dr. Alexander Meirschaert

Dr. Nicolas Meirschaert

Dr. Martin Poot

Dr. Luc Vanneste

Dr. Karolien Vanwijmelbeke

Dr. Leen Verleure

Huisartsen en patiëntenverenigingen slaan handen in elkaar voor meer en betere Sumehrs

In juni lanceren Vlaamse huisartsenkringen, Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) een opvallende campagne: ‘Summer of Sumehr – Een gezondheidssamenvatting voor iedereen.’ Een Sumehr is een samenvatting van een patiëntendossier, aangemaakt door de huisarts, die indien nodig kan geraadpleegd kan worden door een specialist of een huisarts van wacht. De bedoeling van de campagne is heel simpel: zoveel mogelijk Vlamingen aan een kwaliteitsvolle Sumehr helpen en hen daarover informeren. Dat komt immers de kwaliteit en efficiëntie van de zorg ten goede.

Dat artsen vlekkeloos met elkaar communiceren over medische gegevens, vinden patiënten vandaag de evidentie zelve. Zorgverleners daarentegen weten dat het op vele vlakken nog beter kan. In de transmurale communicatie zit soms ruis op de lijn.

Een instrument dat kan zorgen voor een vlotte doorstroming van gezondheidsinformatie is de Sumehr (Summarized Electronic Health Record). Tenminste als die massaal en volledig wordt aangemaakt door huisartsen. Dat is momenteel nog niet het geval. Minder dan de helft van alle Vlamingen heeft een gezondheidssamenvatting en nog veel minder mensen zijn op de hoogte van het bestaan ervan. Bovendien is ze vaak onvolledig of niet up-to-date. Daarom lanceren enkele Vlaamse huisartsenkringen, Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform in juni een campagne die de Sumehr op een positieve manier onder de aandacht brengt: de ‘Summer of Sumehr’.

De Sumehr-campagne werd vorig jaar al met succes gevoerd in de regio Gent, waar Huisartsenvereniging Gent vzw en de de vier Gentse ziekenhuizen nauw samenwerken rond digitale communicatie. Dit jaar worden alle Vlaamse huisartsenkringen opgeroepen om deze campagne mee uit te dragen.

De campagne duurt vier weken, en iedere week wordt een ander perspectief belicht. Naast de meerwaarde voor spoedartsen en wachtposten, wordt ook stilgestaan bij de rol van de patiënt zelf.

Cruciaal op de spoedafdeling

De Sumehr is oorspronkelijk in het leven geroepen als hulpmiddel voor ongeplande zorg. Het is een samenvatting en een gecodeerde export van het patiëntendossier dat de huisarts beheert en is – mits een therapeutische relatie – raadpleegbaar door andere artsen. Een Sumehr bevat alle elementen die een snelle inschatting van iemands gezondheidstoestand mogelijk maken: de persoonsgegevens van de patiënt, allergieën, intoleranties en andere risico’s, medische voorgeschiedenis, actuele zorgelementen, medicatielijst, vaccinaties, een contactpersoon in noodgevallen, wilsbeschikking...

De Sumehr bestaat al even. Al sinds 2005 moeten alle door het Riziv erkende pakketten voor huisartsensoftware in staat zijn een samenvatting van een patiëntendossier te generen en te exporteren naar de Vlaamse eerstelijnskluis Vitalink. Spoedartsen klikken dagdagelijks Sumehrs open.

Van de Sumehr iets meer maken dan een eHealth-verplichting

Er bestaat een grote discrepantie tussen huisartsen die ‘mee’ zijn en huisartsen die worstelen met dossierbeheer. Voor sommigen is het maken van een nieuwe Sumehr na iedere consultatie heel logisch. Leeftijd of gezondheidstoestand van de patiënt doen er voor hen niet toe, iedereen heeft volgens hen recht op een Sumehr. Anderen hebben moeite met het up-to-date houden van dossiers en slagen er daardoor niet in correcte Sumehrs te genereren. Bijgevolg ontstaan er Sumehrs met irrelevante of verouderde zaken, bijvoorbeeld gedateerde medicatielijsten.

Met de campagne ‘Summer of Sumehr – Een gezondheidssamenvatting voor iedereen’ wordt de boodschap uitgedragen naar huisartsen dat de Sumehr een onmisbaar instrument is in de continuïteit van de zorg en dat het meer is dan een verplichting om in aanmerking te komen voor de geïntegreerde praktijkpremie. Het is een middel dat het harde werk van huisartsen ook ‘s avonds en in het weekend doet renderen. De campagne laat spoedartsen aan het woord. Er wordt uitgelegd hoe je in enkele muisklikken een Sumehr opent op de wachtpost. En huisartsen getuigen over hun registratie- en Sumehr-routines.

Patiënten vinden meer en meer hun weg naar de Sumehr

De Sumehr mag dan al een middel zijn voor de communicatie tussen zorgverleners, het is veel meer dan dat. De Sumehr geeft de patiënt inzicht in de gezondheidsinformatie die zijn huisarts over hem bewaart. Het Vlaams patiëntenplatform - met zijn meer dan 115 lidorganisaties – is een betrokken partner in deze campagne en draagt de boodschap uit naar patiënten toe. De organisatie werkte een folder uit waarin patiënten worden gestimuleerd om met hun huisarts over de gezondheidssamenvatting in gesprek te gaan. Zij spreekt bewust over de gezondheidssamenvatting en niet over de technische term Sumehr, die bij de patiënt minder bekend is.

De campagne ‘Summer of Sumehr’ loopt van 1 tot 22 juni 2022

Persbericht

“Op de spoedafdeling zien we vaak patiënten die ons niet kunnen vertellen wat hun medische voorgeschiedenis is of welke medicatie ze nemen. Een Sumehr komt dan echt goed van pas (Dr. Elke Rimbaut, spoedarts in AZ Jan Palfijn te Gent)” Dr. Elke Rimbaut, spoedarts in AZ Jan Palfijn te Gent
“We willen met onze campagne patiënten de boodschap geven: ga in gesprek met je huisarts om je gezondheidssamenvatting in te vullen of te updaten. We willen dat de patiënt, en eigenlijk elke burger, dit zelf ook in handen neemt aangezien het ontzettend belangrijk is dat deze informatie correct en volledig is.” Koen Neyens, Vlaams Patiëntenplatform