Nieuws

Geïndexeerde conventietarieven vanaf 1/6/2022

Vanaf 1 juni 2022 worden de artsenhonoraria tussentijds geïndexeerd met 2%. Dit is een voorafname op de indexmassa voor 2023.

Dit betekent dat volgende tarieven gelden:

 • 101032 Raadpleging erkend HA: €23,06
 • 101076 Raadpleging (geaccrediteerd): €27,80
 • 103132 Huisbezoek: €41,13
 • 101496 GMD (openingsjaar): €32,88

Avond (18 tot 21 uur)

 • 101113 Toeslag avondraadpleging eigen praktijk: €4,44
 • 104215 Huisbezoek: €54,69

Nacht (21 tot 8 u.)

 • 102432 Toeslag nachtraadpleging: €27,40
 • 104230 Nachtbezoek: €94,59

Tarievenkaart 2022

Spoedartsen rekenen op jouw Sumehrs

De Summer of Sumehr is begonnen! De hele maand juni gaan we jou stimuleren om meer en nóg betere gezondheidssamenvattingen voor jouw patiënten te maken. We trappen de campagne af door enkele spoedartsen aan het woord te laten. Zij gebruiken de Sumehr dagelijks.

Waarom deze campagne?

De Sumehr – Summarized Electronic Health Record – is een onmisbaar instrument in de digitale communicatie tussen de eerste en de tweede lijn. De Vlaamse ziekenhuizen geven aan dat ze de informatie die huisartsen delen via Sumehrs erg waardevol vinden. Maar het aantal Sumehrs en de kwaliteit ervan kunnen nog beter.

De cijfers over het aantal patiënten dat een Sumehr heeft, verschillen sterk per regio. De percentages die we in het kader van deze campagne ontvingen van 12 Vlaamse wachtpostregio’s, variëren van 6% tot 33%.

Maak ze niet voor jezelf, doe het voor patiënten en collega’s

Sumehrs bestaan al sinds 2005. Jouw EMD-pakket is verplicht om Sumehrs te kunnen exporteren naar eerstelijnskluis Vitalink. Daar kunnen ze geraadpleegd worden door collega’s en zorgverleners die een therapeutische relatie aangaan met jouw patiënt.

Sumehrs zijn een hulpmiddel in de continuïteit van de zorg. Je maakt ze voor je collega’s en vooral voor een snellere en accuratere zorg voor je patiënten.

Sumehrs zorgen er ook voor dat jouw dossierbeheer rendeert in het weekend.

Wat staat er ook weer in de Sumehr?

Een Sumehr neemt alle elementen over uit het EMD die een snelle inschatting van iemands gezondheidstoestand mogelijk maken:

 • Auteur van de Sumehr en GMD-houder
 • Identiteit van de patiënt
 • Contactpersoon in noodgevallen
 • Risicofactoren: allergieën, intoleranties, andere risico’s
 • Relevante voorgeschiedenis
 • Actuele problemen en behandelingen
 • Medicatielijst
 • Vaccinaties
 • Wilsverklaringen

Spoedartsen zijn unaniem: “De Sumehr is voor ons essentieel”

Als er één ziekenhuisafdeling is die dankbaar gebruik maakt van jouw Sumehrs, is het wel de spoedafdeling. We gingen praten met vier spoedartsen. Sumehrs zijn voor hen essentieel om een correct beleid op te starten. Heel vaak hebben spoedartsen zonder Sumehr geen volledig beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt.

“We hadden eens een patiënt met een thoracaal pijnsyndroom die zogezegd met niks cardiaal gekend stond. Hij ging snel achteruit. In de Sumehr vonden we een zeer uitgebreide cardiale voorgeschiedenis” Dr. Jelle Swinnen (AZ Delta Roeselare)
dr Jelle Swinnen AZ Delta Roeselare
Dr. Jelle Swinnen (AZ Delta Roeselare)
“De Sumehr is voor ons een belangrijk werkinstrument, we het gebruiken het dagelijks. Het laat ons toe een vlotte en kwalitatieve zorgverlening te bieden aan onze patiënten.” Dr. Hilde Quintens (H. Hart Leuven)
“Wanneer we zelf nog geen dossier hebben van een binnengekomen patiënt, gaan we op zoek naar informatie in CoZo. Daarbij is de Sumehr het meest handige hulpmiddel.” Dr. Toon Vanhemelryck (Ziekenhuis Geel)

De campagne ‘Summer of Sumehr: een gezondheidssamenvatting voor iedereen’ is een initiatief van Huisartsenvereniging Gent, Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform.

Conventie GGZ

In de nieuwe conventie voor eerstelijnspsychologen (ELP) komt een uitbreiding van het aanbod en de financiering van psychologische zorg in de eerste lijn. Meer informatie over deze financiering kan u hier vinden.

Deze psychologische zorg is voor personen met (risico op) lichte tot matige psychische problematieken. Via preventie, vroeg-detectie en -interventie kan escalatie van problemen verhinderd worden.. Er wordt speciale aandacht besteed aan kwetsbare doelgroepen die het meeste getroffen zijn door COVID-19 zoals jongeren, senioren, …

Om de drempel tot psychologische zorg voor deze kwetsbare doelgroepen te verlagen wordt “vindplaats gericht werken” gepromoot. De klinisch psycholoog/orthopedagoog gaat zoveel mogelijk outreachend werken in de directe leefomgeving van de zorggebruiker.

Huisartsenpraktijken en wijkgezondheidscentra worden gezien als een ideale “vindplaats”.

Huisartsen kunnen hun praktijk openstellen voor een geconventioneerd klinisch psycholoog/orthopedagoog, als zelfstandige of in loondienst (min 8 uur per week).

In ruil voor het ter beschikking stellen van een lokaal, kan u terugbetaalde, laagdrempelige en kwaliteitsvolle psychologische zorg aanbieden aan uw patiënten.

Indien u hiervoor interesse heeft kan u contact opnemen met het netwerk Geestelijke gezondheidszorg uit uw regio voor meer informatie. (contactgegevens staan onderaan)

Hoewel het aanbod sinds januari 2022 geactiveerd is, zal er een uitgebreidere informatiecampagne naar de individuele huisartsen volgen wanneer het eerstelijnspsychologische aanbod in alle regio’s voldoende groot is. Op de website van het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg van uw regio, kan u nu al regionale informatie vinden.

Met vriendelijke groeten.

Domus Medica vzw

Contact: charlotte.sercu@domusmedica.be

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Contact: sarah.morsink@health.fgov.be

Hieronder vindt u de rechtstreekse link naar kaartjes van de netwerken en lijsten met contactgegevens:

 • Jeugd:

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/psy_netwerken_kinderen_jongeren_kaart_psy_reseaux_enfants_adolescents_carte.pdf

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/psy_netwerken_kinderen_jongeren_psy_reseaux_enfants_adolescents_professional.pdf

 • Volwassenen:

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/psy_netwerken_volwassenen_kaart_psy_reseaux_adultes_carte.pdf

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/psy_netwerken_volwassenen_psy_reseaux_adultes_professional.pdf

Wijziging inbelmomenten CGG Mandel en Leie

Vanaf 1 juni zullen de inbelmomenten doorgaan op:

 • Maandag: 9u – 11u30
 • Woensdag: 9u – 11u30
 • Donderdag: 14u – 15u30

Verschillende verwijzers stelden de vraag om al voor de inbelmomenten administratieve gegevens door te kunnen geven. Zo is er reeds een dossier aangemaakt en kan tijdens het inbelmoment direct overlegd worden met één van onze screeners. Op heden is er echter nog geen oplossing die toegankelijk is voor de verwijzer én de GPDR-toets doorstaat.

Campagne Mantelzorg van A tot Z - Dag van de Mantelzorg 23 juni

Op 23 juni zetten we de mantelzorgers opnieuw even in de schijnwerpers naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg.

Dit jaar hebben we met WVLmanteltmee een nieuwe campagne ontwikkeld: ‘Mantelzorg van A tot Z’, waarmee we de vele verschillende aspecten van mantelzorg in de kijker zetten.

Heb je interesse in onze campagne? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.wvlzorgt.be voor alle beschikbare digitale materialen. Wij bieden o.a. volgend campagnemateriaal aan:

 • Affiches (Printbaar op A3 formaat)
 • Postkaarten
 • E-mail banner
 • Visuals voor sociale media
 • Filmpjes voor op de beeldschermen
 • Cadeaucheque
 • Etc.

Liever enkele posters (A2) met het ganse alfabet en/of enkele kaartjes afgedrukt? Vul dan zeker het google forms document in via volgende link, dit voor 25 mei: https://forms.gle/2wtWshd8GZ6af2Ny5

Graag geven wij nog mee dat deze campagne ook na de Dag van de Mantelzorg mag blijvend gebruikt worden.
Bij vragen of onduidelijkheden, geef zeker een seintje.

Alvast bedankt voor jullie enthousiasme en het helpen verspreiden van onze campagne!

Met vriendelijke groeten,

Sibe, Empact & De Brug
Chroniccare projecten West-Vlaanderen
#wvlmanteltmee

Mantelzorg van A tot Z