Nieuws

De patiënt vindt zijn weg naar de Sumehr

Met deze zomercampagne willen we jou stimuleren om nóg meer en nóg betere gezondheidssamenvattingen voor jouw patiënten te maken. Deze week belichten we hoe de patiënt meer en meer zijn weg vindt naar de Sumehr. Dat is een positieve ontwikkeling, maar maakt het gesprek over het delen van gezondheidsinformatie noodzakelijk.

De Sumehr begint te leven, en dat komt door corona

De Vlaamse patiënt was 2 jaar geleden nauwelijks vertrouwd met digitale gezondheidstoepassingen.

Maar daar heeft corona verandering in gebracht. eHealth-platformen zijn sindsdien in opmars. Door de coronacrisis zijn burgers massaal gebruik beginnen maken van CoZo, Mijngezondheid.be en MyHealthViewer.

COZO_ opgevraagde resultaten door patiënten
De coronacrisis gaf een boost aan het gebruik van gezondheidsplatformen door patiënten

De patiënt vindt op deze platformen ook zijn Sumehr terug. Voor het eerst in de geschiedenis van onze gezondheidszorg kan hij mits enkele muisklikken een samenvatting van zijn gezondheidsdossier bekijken.

“De Sumehr of gezondheidssamenvatting stelt mij gerust. Het geeft mij de garantie dat dokters die mij voor het eerst zien, weten wie ik ben.” Jean-Pierre Blondeel, voorzitter Hodgkin en non-Hodgkin vzw

Vlaams Patiëntenplatform voert campagne over de gezondheidssamenvatting

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vertegenwoordigt meer dan 115 verenigingen van patiënten met een chronische aandoening. Het VPP voert mee campagne over de Sumehr. De organisatie maakte samen met Domus Medica een brochure over de Sumehr en moedigt patiënten aan om over de gezondheidssamenvatting met hun huisarts in gesprek te gaan.

Ook jij kan deze infobrochure verdelen aan je patiënten. Graag zelfs. Bestel de brochure gratis via deze link: bestellen brochure

Het VPP maakte ook een filmpje over de Sumehr dat je kan afspelen in je wachtzaal.

KOEN NEYENS VPP
KOEN NEYENS (beleidsmedewerker Vlaams Patiëntenplatform): “Wij willen dat de gezondheidssamenvatting meer bekend wordt en dat de patiënt zijn dossier meer in eigen handen neemt.”

Zit je nog gemakkelijk?

We beseffen dat je dit misschien een spannend idee vindt: dat patiënten meelezen, of jou misschien zullen aanspreken over de inhoud van hun Sumehr.

Als jouw patiënten goed weten wat een gezondheidssamenvatting is (en wat ze niet is), kunnen ze een actievere rol opnemen in hun zorg. Als de patiënt kan meevolgen welke informatie jij registreert over zijn gezondheid, kunnen jullie samen de correctheid van de informatie waarborgen. De kwaliteit van de Sumehrs kan er alleen maar op vooruitgaan.

In gesprek gaan over het delen van gezondheidsgegevens, wordt steeds belangrijker.

De campagne ‘Summer of Sumehr: een gezondheidssamenvatting voor iedereen’ is een initiatief van Huisartsenvereniging Gent, Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform.

Rondetafelgesprek Preventieplatform

Ben je overtuigd van het belang van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving?

Vind je het belangrijk dat de gezondheidsongelijkheid verkleind wordt en dat er nog meer ingezet wordt op Health in All Policies?

Geloof jij ook dat een paradigmashift van curatie naar preventie zich opdringt?

Neem dan deel aan het rondetafelgesprek in Kortrijk en denk mee na over het gezondheidsbeleid in ons land.

Wanneer: vrijdag 01/07/2022 van 12u tot 14

Waar: President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk

Opzet van de overlegtafel:

 • Sterktes en groeikansen van het preventief gezondheidsbeleid in ons land blootleggen
 • Nagaan hoe we samen gezondheidsbevordering en ziektepreventie hoger op de maatschappelijke en politieke agenda kunnen krijgen
 • Bekijken hoe we een actieve bijdrage kunnen leveren aan preventie

Dit is een initiatief van het Preventieplatform i.s.m. Logo Leieland

Geef de Sumehr een centrale plaats op de wachtpost

De hele maand juni is Sumehr-maand. Met deze zomercampagne willen we jou stimuleren om werk te maken van meer en betere gezondheidssamenvattingen voor jouw patiënten. Deze week: de rol van de Sumehr tijdens de wachtdienst.

Wat als jouw patiënten ‘s avonds of in het weekend een huisarts nodig hebben?

De Sumehr dient om jouw patiënten goede zorg te kunnen verlenen als jij niet bereikbaar bent. Vorige week las je hoe belangrijk Sumehrs zijn voor spoedartsen. Maar de Sumehr is ook in het leven geroepen om de kwaliteit van de wachtdienst te verhogen.

Het openen van een Sumehr op de wachtpost is in veel gevallen een meerwaarde:

 • Bij patiënten met een opstoot van een sluimerend probleem
 • Bij patiënten met een complexe medische voorgeschiedenis en veel pathologie
 • Bij patiënten die hun chronische medicatie niet goed kennen (en dat zijn er veel)
 • Bij bejaarden of verwarde patiënten

Door de Sumehr kan je beter het onderscheid maken tussen ‘dat bestond al’ en ‘dat is nieuw.’ Het openen van een Sumehr stelt gerust en bevestigt. Een Sumehr raadplegen verhoogt de kwaliteit van jouw consult.

De realiteit vandaag: we halen nog niet uit de Sumehr wat erin zit

Een Sumehr raadplegen tijdens de wachtdienst is natuurlijk niet altijd nuttig. Maar de voordelen ervan worden vandaag nog onderbenut.

In veel Vlaamse wachtposten wordt nog niet zo vaak doorgeklikt naar de Sumehr. We ontvingen van 12 wachtpostgebieden cijfers over het aantal keren dat een Sumehr werd geopend in verhouding tot het aantal patiëntencontacten waarbij een Sumehr beschikbaar was. De percentages variëren van 1 % tot 7 %.

Een Sumehr raadplegen op de wachtpost doe je zo

Een Sumehr raadplegen in CareConnect Medical Post (CCMP) is heel eenvoudig.

 • Log in met je eID-kaart. Dan heb je voor 12 uur een eHealth sessie.
 • Start de consultatie door te klikken op de naam van de patiënt.
 • Klik in het consultatiescherm bovenaan links op het blauwe belletje. Als er een Sumehr gevonden wordt, krijg je onderaan rechts ook nog een notificatie.

Instructies voor het raadplegen van een Sumehr zijn terug te vinden op beeldschermen van de wachtpostcomputers.

De campagne ‘Summer of Sumehr: een gezondheidssamenvatting voor iedereen’ is een initiatief van Huisartsenvereniging Gent, Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform.

Geïndexeerde conventietarieven vanaf 1/6/2022

Vanaf 1 juni 2022 worden de artsenhonoraria tussentijds geïndexeerd met 2%. Dit is een voorafname op de indexmassa voor 2023.

Dit betekent dat volgende tarieven gelden:

 • 101032 Raadpleging erkend HA: €23,06
 • 101076 Raadpleging (geaccrediteerd): €27,80
 • 103132 Huisbezoek: €41,13
 • 101496 GMD (openingsjaar): €32,88

Avond (18 tot 21 uur)

 • 101113 Toeslag avondraadpleging eigen praktijk: €4,44
 • 104215 Huisbezoek: €54,69

Nacht (21 tot 8 u.)

 • 102432 Toeslag nachtraadpleging: €27,40
 • 104230 Nachtbezoek: €94,59

Tarievenkaart 2022

Spoedartsen rekenen op jouw Sumehrs

De Summer of Sumehr is begonnen! De hele maand juni gaan we jou stimuleren om meer en nóg betere gezondheidssamenvattingen voor jouw patiënten te maken. We trappen de campagne af door enkele spoedartsen aan het woord te laten. Zij gebruiken de Sumehr dagelijks.

Waarom deze campagne?

De Sumehr – Summarized Electronic Health Record – is een onmisbaar instrument in de digitale communicatie tussen de eerste en de tweede lijn. De Vlaamse ziekenhuizen geven aan dat ze de informatie die huisartsen delen via Sumehrs erg waardevol vinden. Maar het aantal Sumehrs en de kwaliteit ervan kunnen nog beter.

De cijfers over het aantal patiënten dat een Sumehr heeft, verschillen sterk per regio. De percentages die we in het kader van deze campagne ontvingen van 12 Vlaamse wachtpostregio’s, variëren van 6% tot 33%.

Maak ze niet voor jezelf, doe het voor patiënten en collega’s

Sumehrs bestaan al sinds 2005. Jouw EMD-pakket is verplicht om Sumehrs te kunnen exporteren naar eerstelijnskluis Vitalink. Daar kunnen ze geraadpleegd worden door collega’s en zorgverleners die een therapeutische relatie aangaan met jouw patiënt.

Sumehrs zijn een hulpmiddel in de continuïteit van de zorg. Je maakt ze voor je collega’s en vooral voor een snellere en accuratere zorg voor je patiënten.

Sumehrs zorgen er ook voor dat jouw dossierbeheer rendeert in het weekend.

Wat staat er ook weer in de Sumehr?

Een Sumehr neemt alle elementen over uit het EMD die een snelle inschatting van iemands gezondheidstoestand mogelijk maken:

 • Auteur van de Sumehr en GMD-houder
 • Identiteit van de patiënt
 • Contactpersoon in noodgevallen
 • Risicofactoren: allergieën, intoleranties, andere risico’s
 • Relevante voorgeschiedenis
 • Actuele problemen en behandelingen
 • Medicatielijst
 • Vaccinaties
 • Wilsverklaringen

Spoedartsen zijn unaniem: “De Sumehr is voor ons essentieel”

Als er één ziekenhuisafdeling is die dankbaar gebruik maakt van jouw Sumehrs, is het wel de spoedafdeling. We gingen praten met vier spoedartsen. Sumehrs zijn voor hen essentieel om een correct beleid op te starten. Heel vaak hebben spoedartsen zonder Sumehr geen volledig beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt.

“We hadden eens een patiënt met een thoracaal pijnsyndroom die zogezegd met niks cardiaal gekend stond. Hij ging snel achteruit. In de Sumehr vonden we een zeer uitgebreide cardiale voorgeschiedenis” Dr. Jelle Swinnen (AZ Delta Roeselare)
dr Jelle Swinnen AZ Delta Roeselare
Dr. Jelle Swinnen (AZ Delta Roeselare)
“De Sumehr is voor ons een belangrijk werkinstrument, we het gebruiken het dagelijks. Het laat ons toe een vlotte en kwalitatieve zorgverlening te bieden aan onze patiënten.” Dr. Hilde Quintens (H. Hart Leuven)
“Wanneer we zelf nog geen dossier hebben van een binnengekomen patiënt, gaan we op zoek naar informatie in CoZo. Daarbij is de Sumehr het meest handige hulpmiddel.” Dr. Toon Vanhemelryck (Ziekenhuis Geel)

De campagne ‘Summer of Sumehr: een gezondheidssamenvatting voor iedereen’ is een initiatief van Huisartsenvereniging Gent, Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform.