Workshops hematolgie

In 2023 organiseert HZW in samenwerking met de dienst hematologie AZ Groeninge elke 2e donderdag van de maand van 12u30 tot 13u30 een virtuele workshop hematologie.

Per workshop nemen maximaal 10 huisartsen deel. Er worden drie tot maximaal 5 casussen (aangebracht door huisartsen) in interactieve vorm (stemsysteem) diagnostisch benaderd. Nadien is er toelichting in een korte presentatie met wat achtergrond. Na elke casus is er tenslotte ruimte voor een korte discussie. De focus zal liggen op casussen met relevantie voor de dagelijkse huisartsenpraktijk.

De inhoud van elke workshop is dezelfde. U hoeft dus maar 1 workshop te volgen en elke workshop wordt begeleid door één van de hematologen van AZ Groeninge.

Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via deze link: inschrijving workshop hematologie

Enkele dagen voor de workshop ontvangt u een deelnamelink.

Accreditering rubriek 2 is aangevraagd.

Data:

  • Donderdag 9 februari 2023 12:30-13:30 (VOLZET)
  • Donderdag 9 maart 2023 12:30-13:30
  • Donderdag 13 april 2023 12:30-13:30
  • Donderdag 11 mei 2023 12:30-13:30
  • Donderdag 8 juni 2023 12:30-13:30
  • Donderdag 14 september 2023 12:30-13:30
  • Donderdag 12 oktober 2023 12:30-13:30
  • Donderdag 9 november 2023 12:30-13:30
  • Donderdag 14 december 2023 12:30-13:30