Afbouwprogramma slaapmedicatie

Op 01/02/2023 start een nieuw pilootproject rond de afbouw van slaapmedicatie.

Alle nodige informatie is terug te vinden in de verschillende bijlages:

  1. Afbouw benzodiazepines: hierin vind je een volledige samenvatting van het project en de rol van de huisarts.
  2. Overeenkomst patiënt-arts-apotheker: bij de start van een afbouwprogramma moet deze overeenkomst altijd ondertekend worden. De arts en patiënt tekenen eerst, waarna de patiënt dit meeneemt naar de apothekers die als 3e ook zijn handtekening zet.
  3. Bijlage dagdosis & omrekenfactor: deze bijlage hoort bij de overeenkomst, nodig om de gebruikelijke dagdosis te controleren en noteren.

Folders die de apothekers zullen gebruiken bij sensibilisatie en initiatiegesprek:

  1. Sensibilisatiefolder afbouw BENZO
  2. Initiatiefolder afbouw BENZO