Terug aan het werk?

Geachte collegae,

Het aantal langdurig zieken steeg de afgelopen jaren sterk, met cijfers van een half miljoen in België op dit moment. Naast de oorzaken hiervan, zal Prof. Lode Godderis, expert in burn-out en directeur van IDEWE, ons vooral wegwijs maken in het vernieuwde, complexe en vaak moeilijke reïntegratietraject. Wat is de rol van de huisarts, de arbeidsgeneesheer en de adviserend geneesheer, en wie neemt welke taak op zich?

Casuïstiek of concrete vragen zijn zeker welkom en zorgen voor een interactieve sfeer en een interessant gesprek. De casussen mogen gerust op voorhand doorgestuurd worden of kunnen jullie meebrengen op de avond zelf.

De navorming gaat door op donderdag 21 december 2023 om 20u30 stipt in o.l.v. zaal in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem (Vijfseweg 150, 8790 Waregem). Gelieve de signalisatie te volgen. Het onthaal opent om 20u00.

Spreker: Prof. Lode Godderis

Moderator: Dr. Griet Callens

Rubriek 6