Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

Extramuraal zorgpad hartfalen Zuid- en Midden West-Vlaanderen (geplaatst 24/04/2018)

Geachte collega’s,

De stafleden van de dienst cardiologie AZ Delta Roeselare, Menen en Torhout wensen U van harte uit te nodigen op de voorstelling van het extramuraal zorgpad hartfalen Zuid- en Midden West-Vlaanderen in de aula B 1.2 van VIVES campus Wilgenstraat in Roeselare komende donderdag 3 mei 2018 om 19u.
In Belgie zijn er meer dan 200 000 patienten met chronisch hartfalen, elk jaar worden 15 000 nieuwe gevallen vastgesteld en één Belg op 5 wordt na zijn 65e geconfronteerd met hartfalen.
Naast een belangrijk impact op levenskwaliteit en levensverwachting heeft hartfalen ook belangrijke economische implicaties door de hoge kosten van hartfalenhospitalisaties. Een grote diversiteit van artsen en verpleegkundigen zijn betrokken in de zorg voor patienten met hartfalen zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie. Opdat zoveel mogelijk hartfalen patienten zouden behandeld kunnen worden volgens nationale en internationale richtlijnen werd een regionaal extramuraal zorgpad hartfalen ontwikkeld met focus op herhaalde patienten educatie, revalidatie, optimale medische therapie en indicaties voor gespecialiseerde device therapie.
Met behulp van een hartfalen dagboekje wordt de patient zelf ook mee geresponsabiliseerd in zijn eigen zorgtraject. We hebben de ambitie om dit zorgpad progressief nu en in de toekomst te ondersteunen met mobiele gezondheidstechnologie (mHealth).

Dit zorgpad werd ontwikkeld in overleg met de huisartsenkringen van de brede regio (huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen, huisartsenkring Izegem-Ingelmunster-Lendelede, huisartsenkring Midden-West-Vlaanderen, huisartsen van ’t Oosten van West-Vlaanderen, huisartsenkring Wervik-Geluwe, huisartsen Westhoek) samen met de diensten cardiologie van de regionale ziekenhuizen in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen (AZ Groeninge, Kortrijk – O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis, Waregem – AZ Delta, Roeselare-Menen – St. Jozefskliniek, Izegem – Jan Ypermanziekenhuis, Ieper – Sint-Andriesziekenhuis, Tielt).

In dit symposium gericht op huisartsen, ziekenhuisspecialisten, verplegenden en thuisverplegenden brengen we een overzicht van dit zorgpad vertaald naar concrete patienten casussen en we hopen U alvast talrijk te mogen ontmoeten voor een interactieve discussie. Graag een seintje aan
tine.faes@azdelta.be, indien U kan aanwezig zijn, we voorzien een hapje en drankje in de foyer in aansluiting met het symposium.

Uitnodiging
Flyer

Alvast heel hartelijk welkom,

Mede namens alle stafleden van de dienst cardiologie AZ Delta Roeselare, Menen en Torhout

dr Karl Dujardin

Lezing interactie psyche en soma (geplaatst 18/04/2018)

Meer info: Uitnodiging

Informatiesessie AZ Groeninge “Draag jij zorg voor...” (geplaatst 17/04/2018)

In april en mei gaan er terug infosessies ‘Draag jij zorg voor…’ door – deze zijn gericht ten aanzien van mantelzorgers.

Programma infosessie woensdag 25 april:
De psychologe gaat dieper in op het thema “ziek zijn”. Wat doet het ziek zijn met iemand? Hoe beter omgaan met het ziek zijn? Wat als de communicatie moeilijk gaat, als er onbegrip is, …? De sociaal werker gaat dieper in op de professionele ondersteuning thuis. Wat houdt dit in? Hoe en aan wie aan te vragen? Wie helpt je daarbij? Waar heb je recht op? Hoe rap kan dit gaan? …
-> zie bijlage : flyer “draag jij zorg voor een dierbare zieke?”
Flyer

Programma infosessie 29 mei : De psychologe gaat dieper in op het thema “ouder worden”. Hoe is het om ouder te worden? Hoe ga je zelf om met het ouder worden van jouw dierbare? De diëtiste gaat dieper in op de voeding voor ouderen. Hoe zorg je ervoor dat de oudere goed eet? Hoe zorg je ervoor dat de ouderen voldoende drinkt? Wat doe als de oudere kauw- of slikproblemen heeft? Welke hulpmiddelen bestaan er?
-> zie bijlage : flyer “draag jij zorg voor een dierbare oudere ?”
Flyer

Folders kunnen aangevraagd worden via <mailto:greet.derez@azgroeninge.be>
greet.derez@azgroeninge.be

Suggesties of interessante thema’s kunnen online doorgegeven worden via <http://www.azgroeninge.be:draagjijzorgvoor> www.azgroeninge.be:draagjijzorgvoor

Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (geplaatst 28/03/2018)

Beste, Graag brengen wij een nieuwe postgraduaatsopleiding in de Arteveldehogeschool (Gent) onder uw aandacht:  'Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk' 

Bent u als arts op zoek naar ondersteuning voor uw praktijk en denkt u hierbij aan een verpleegkundige?
Wil u graag meer info over wat een verpleegkundige kan betekenen voor uw praktijk? 
Wil u met uw praktijk graag als stageplaats fungeren? 
Wij zijn nog op zoek naar stageplaatsen in Oost- en West-Vlaanderen!
Contacteer zeker de coördinator: vanessa.gauwe@arteveldehs.be  

Bent u verpleegkundige en geïnteresseerd om deze opleiding te volgen?
Kom langs op één van onze infomomenten
24/4/2018 van 17-20u op campus Kantienberg - Arteveldehogeschool Gent
11/9/2018 van 17-20u op campus Kantienberg - Arteveldehogeschool Gent
of contacteer de coördinator van de opleiding: vanessa.gauwe@arteveldehs.be  

In bijlage ook de flyer met meer info. 
Voor verdere info kan u ook naar de website via volgende link:
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/postgraduaat/verpleegkundige-de-huisartsenpraktijk

Met vriendelijke groeten,
Vanessa Gauwe

Studie bedplassen UZ Gent (geplaatst 26/02/2018)

UZ Gent start op de dienst Kindernierziekten met een studie (DRYCHILD) bij kinderen met bedplassen die nog nooit eerder behandeld werden hiervoor. De DRYCHILD-studie zal enkel nagaan of het vooraf screenen naar plasvolumes (adhv een mictiedagboek) zinvol is wanneer de keuze moet gemaakt worden tussen een plaswekker of medicatie (desmopressine). Verder krijgen de kinderen de standaard zorgen. Gezien zij vaak vraag krijgen vanuit de huisartsen naar hoe deze kinderen met bedplassen het best te behandelen, alsook regelmatig doorverwijzing, zouden ze graag actief met de huisartsen in de omgeving hiervoor samenwerken. 

De bedoeling is om 3 bezoeken in het UZ Gent te laten doorgaan, en daarna de patiënten terug naar de huisarts te verwijzen als ze nog niet droog zouden zijn. Tijdens het volledige proces willen we graag goed communiceren met de huisartsen over hoe de studie/behandeling verloopt, en ook nadien ondersteunen. 

Meer info

AZ Sint-Elisabeth Zottegem en az Glorieux slaan handen in elkaar (geplaatst 28/01/2018)

De raden van bestuur van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth te Zottegem en het Algemeen Ziekenhuis Glorieux te Ronse hebben, in samenspraak met de directies, de hoofdartsen, de voorzitters van de medische raad en de ziekenhuisartsen, beslist tot een structurele en duurzame samenwerking in de regio van Zuid-Oost-Vlaanderen onder de benaming “ZoRg”. hier meer informatie

Voor de natuurliefhebbers… (geplaatst 01/08/2017)

Natuur- en fotografiecruise naar Kamtsjatja: zeevogels, beren en walvissen
Brochure
Meer info: johan.verbanck@azdelta.be

Mediweb (geplaatst 20/07/2017)

Het huisartsenportaal “Mediweb” dat AZ Groeninge sedert 2008 aanbiedt, zal vanaf september 2017 niet meer beschikbaar gesteld worden.
Deze toepassing heeft jarenlang zijn communicatieve nut bewezen. Heden zijn wij echter genoodzaakt deze software af te bouwen gezien wij de continuïteit in technische ondersteuning en security updates niet meer kunnen garanderen.

Meer info? klik
hier!

Infosheet voor de huisarts i.v.m. dikkedarmkankerscreening (geplaatst 08/03/2017)

In de maand maart komt dikkedarmkanker en het bevolkingsonderzoek extra in de media (reclameblok op één en Canvas en advertentiestroken op de bussen van De Lijn). Hierdoor zou het kunnen dat u meer vragen krijgt van uw patiënten
Daarom heeft het Centrum voor KankerOpsporing informatie over de goede opstartcijfers, hun advies over de zelftest bij de apotheek, enkele knelpunten en een nieuwe mogelijkheid om de resultaten te zien via Vitalink, samengevat in een
infosheet.

Nieuwe wetgeving meldingsplichtige infectieziekten (geplaatst 02/01/2017)

Vanaf 1 januari 2017 treedt een gewijzigd ministerieel besluit (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 juli 2016) in werking met een geactualiseerde lijst van de meldingsplichtige infectieziekten in Vlaanderen. Een overzicht van de meldingsplichtige infectieziekten vindt u op de website van Zorg en Gezondheid. Op diezelfde pagina vindt u ook het document 'Meldingsplichtige infectieziekten in Vlaanderen - Richtlijnen voor de praktijk' met daarin een overzicht van alle te melden infectieziekten met een update van de gevalsdefinities.

Inschrijven kan via tine.faes@azdelta.be. De plaatsen zijn beperkt!

CONTACT-studie (geplaatst 28/10/2016)

In AZ Groeninge is de CONTACT-studie gestart. Dit is een project vanuit een consortium van KU Leuven en UGent in samenwerking met Kom op Tegen Kanker waarin in zes Vlaamse ziekenhuizen een zorgpad ontwikkeld wordt voor patiënten die behandeld worden met orale antikanker geneesmiddelen. Eén van de aspecten van de voormetingen is de afname van interviews bij de verschillende partners die betrokken zijn bij de zorg voor een patiënt die behandeld worden met orale antikanker geneesmiddelen. Het interviews duurt max. 45min en hebben tot doel om een inzicht te krijgen in de huidige samenwerking tussen eerste lijn en tweede lijn, wat de perspectieven van huisartsen zijn in de begeleiding en opvolging van patiënten, wat hen zou kunnen helpen om die taak te vervullen, … Er worden huisartsen gezocht die hieraan willen deelnemen. Daarnaast wordt ook een e-learning module ontwikkeld. Tussen 15 december 2016 – 31 januari 2017 gaat de e-learning voor een beperkt publiek online met de bedoeling het pakket te testen. Ook hiervoor zoeken ze huisartsen. De bedoeling is om de e-learning te doorlopen en vooraf en achteraf een kennistest af te leggen om de impact van de e-learning na te gaan. Ook vragen ze om een tevredenheidsenquête in te vullen. Elke deelnemer kan zelf beslissen welke modules doorlopen worden. Voor deze e-learning wordt accreditering voorzien. Meer info: Voor meer info of bij interesse kunt u contact opnemen met Apr. Lise-Marie Kinnaer (lisemarie.kinnaer@kuleuven.be)
Grondplan | Juridisch | privacyverklaring | Organigram | Contacteer ons | ©2004 HZW vzw