Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

Juridisch

Deze website werd gerealiseerd door HZW vzw. De informatie is in principe bestemd voor huisartsen, maar kan ook interessant zijn voor anderen.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze site wordt door HZW vzw. met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Voor sommige informatie zijn wij echter afhankelijk van derden, dus blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens niet  volledig accuraat zijn. Daarom wijzen wij elke mogelijke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer wij verwittigd worden van onjuistheden in of onvolledigheid van de gegevens, dan zullen we onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. U vindt onze coördinaten via de rubriek "Contacteer ons" onderaan elke webpagina.

Uw privacy

De makers van deze site houden zich aan de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. HZW vzw. is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren. Op deze website van HZW vzw. worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u informatie vraagt of inschrijft voor een activiteit. De persoonsgegevens die u via dergelijke formulieren verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van HZW vzw. (Pres. Kennedypark 24 bus 1 te 8500 Kortrijk). Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren. U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met copie van uw identiteitskaart naar HZW vzw. op bovenvermeld adres.

De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer je inlogt op de website. De code die in de cookie verwerkt is laat toe de PC te herkennen en op een veilige manier uw identiteit te controleren wanneer u toegang vraagt tot beveiligde pagina's.

We registreren welke pagina's van deze website geraadpleegd worden. We gebruiken de geanonimiseerde informatie die deze registratie oplevert om de kwaliteit van onze website te verhogen

Sponsoring

Er werd bewust voor gekozen deze site zonder sponsoring of advertenties op te zetten, zodat de redactionele vrijheid gevrijwaard blijft.
De website-zoekfunctie en het grondplan van de website worden ter beschikking gesteld via FreeFind.com. Zij bieden op hun pagina's wel advertentieruimte aan, deze advertenties vallen echter niet onder onze verantwoordelijkheid.

Copyright

D e auteursrechten inzake de website van HZW vzw. en inzake de informatie die via deze website wordt verdeeld, behoren toe aan

HZW vzw
President Kennedypark 24 bus 1
8500 KORTRIJK

Alle rechten betreffende de website zijn voorbehouden.
De informatie op deze website mag niet overgenomen of verspreid worden zonder bronvermelding en mag in geen geval gebruikt worden voor commerciële of publicitaire doeleinden.

Januari 2004   
 
Grondplan | Juridisch | privacyverklaring | Organigram | Contacteer ons | ©2004 HZW vzw