Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

De patiënt met overgewicht: met de huisarts op de weegschaal? (geplaatst 31/01/2018)

Beste dokters,

Als laatstejaarsstudenten geneeskunde met afstudeerrichting huisartsgeneeskunde doen wij in kader van onze masterpaper ‘De patiënt met overgewicht: met de huisarts op de weegschaal?’ onderzoek naar de screening en aanpak van overgewicht binnen de huisartsenpraktijk in Vlaanderen.

Om meer informatie hierover te verzamelen, stelden wij een korte enquête samen die wij bij zo veel mogelijk Vlaamse huisartsen willen afnemen. Omdat we weten dat jullie zeer veel bevraagd worden door middel van allerlei vragenlijsten, hebben we het kort gehouden.
Het invullen van de enquête zal slechts een drietal minuten van jullie tijd in beslag nemen. Alle gegevens zullen anoniem verwerkt worden.  

De link naar de enquete: 
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/14635/lang-nl

We zijn jullie erg dankbaar voor jullie medewerking, alvast bedankt


Met vriendelijke groeten

Micheline Heylen

Anthony Jacobs
Laure Scheepers
Saartje Verwaest
Guillaume Zachee

Huisarts en Milieu (geplaatst 31/01/2018)

Geachte Dokter,

Milieu en gezondheid is een thema dat niet meer weg te denken is in onze maatschappij. Volgens ‘The Lancet Commission on pollution and health’ waren ziekten door milieuvervuiling in 2015 wereldwijd verantwoordelijk voor zo’n 9 miljoen vroegtijdige overlijdens, 3 maal meer dan de overlijdens door AIDS, malaria en tbc samen. Ook natuurlijke ecosystemen op onze planeet worden zwaar door de pollutie getroffen.

Ondanks deze kennis lijkt het erop dat het vakgebied milieugeneeskunde tot nu toe slechts een zeer beperkte concrete invulling krijgt in de dagelijkse praktijkvoering van de huisarts. Als Haio wil ik in mijn Manama-thesis dan ook graag stilstaan bij volgende vraag: ‘Hoe kan de huisarts rekening houden met de mogelijke invloed van het fysico-chemisch milieu bij de preventie, diagnose en behandeling van ziekten?’
Hierbij is het natuurlijk interessant om meer te weten te komen over uw standpunt als huisarts, omtrent milieu en gezondheid. Interesseert dit onderwerp u? Vindt u dat u over voldoende wetenschappelijke informatie beschikt over milieublootstellingen om er tijdens de consultatie mee aan de slag te gaan? Hoe benadert u vandaag het thema milieu en gezondheid met uw patiënten? Zou u een praktijkgids of advies een meerwaarde vinden voor uw praktijkvoering?

De enquête vindt u via volgende link:
https://www.survio.com/survey/d/D7Q6G2T2F7U1F6W6Y#.WfWu2nP613M.email
Het zou fantastisch zijn, mocht u even de tijd vinden om deze enquête in te vullen. Ik probeer huisartsen en LOK-groepen uit zoveel mogelijk regio's te bereiken.

Een samenvatting van de resultaten kan u vanaf september 2018 terugvinden op de website van het Icho,
www.icho.be.

Voor vragen of bijkomende reacties kan u terecht op onderstaand mailadres.
U mag de link naar deze enquête natuurlijk steeds doorgeven aan collega-huisartsen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Met vriendelijke groeten,

Djamila Timmermans

Haio K.U.Leuven, te Overijse

Djamila.Timmermans@skynet.be 

 

Het gebruik van sociale tolken en interculturele bemiddelaars voor anderstalige patiënten (geplaatst 23/01/2018)

Beste,
Mijn naam is Noémie De Rop en ik ben huisarts in opleiding aan de VUB en zou graag uw medewerking willen vragen aan een online-enquête in het kader van mijn masterproef. Deze enquête heeft als doel te peilen hoe huisartsen communiceren met anderstalige patiënten in hun dagdagelijkse praktijk. Hierbij wordt ook het gebruik van sociale tolken en interculturele bemiddelaars in de huisartsenpraktijk in kaart gebracht. Het invullen van deze enquête neemt een 5-tal minuten in beslag en gebeurt volledig anoniem. 

De online-enquête kan u vinden via de volgende link:

https://minf.vub.ac.be/survey/index.php/512638?lang=nl


Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,
Noémie De Rop (1ste jaar huisarts in opleiding)
Prof. dr. Vansintejan Johan (promotor)

Nomenclatuurkennis bij huisartsen en HAIOs (geplaatst 6/12/2017)

Beste Collega, Mag ik u vriendelijk verzoeken om deel te nemen aan een online vragenlijst over de nomenclatuurkennis bij Vlaamse huisartsen en HAIOs. Dit in het kader van de masterproef Nomenclatuurkennis bij Vlaamse Huisartsen en HAIOs:
werk aan de winkel?. De vragenlijst zal minder dan 10 minuten in beslag nemen en bevat, naast een aantal personalia, vijf casussen die toetsen naar de nomenclatuurkennis bij de Vlaamse huisartsen en HAIOs.

Deelnemen kan via onderstaande link:
https://minf.vub.ac.be/survey/index.php/396287?lang=nl  

Ik hoop op jullie massale respons. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten.

Prof Dr Dirk Devroey (promotor) 
Dr Ruben van Gemert (onderzoeker)
 

Betaalmethodes in Vlaamse huisartsenpraktijken (geplaatst 3/11/2017)

Beste collega,

Mijn naam is Jeroen Anthierens, huisarts-in-opleiding en student aan de Universiteit Antwerpen. In het kader van mijn masterproef onderzoek ik welke betaalmethodes gebruikt worden in Vlaamse huisartsenpraktijken. Om hier een beeld van te kunnen vormen, maak ik gebruik van een korte vragenlijst. Het zou een grote hulp zijn als u de vragenlijst zou invullen.

Indien u op de hoogte gehouden wenst te worden van de resultaten van de studie, kunt u op het einde van de vragenlijst uw e-mailadres achterlaten (dit wordt los van de resultaten verwerkt).

Link naar de vragenlijst:
https://goo.gl/forms/xHKSTKrFetbpDetB3

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,

Jeroen Anthierens

Doorverwijzing huisarts naar diëtist (geplaatst 18/10/2017)


Geachte dokter,

Ik ben een derdejaars studente voedings- en dieetkunde en doe i.f.v. mijn bachelorproef een onderzoek naar de drempels die Vlaamse huisartsen ervaren bij het doorverwijzen naar een diëtist.

Een goede samenwerking tussen huisartsen en diëtisten is niet alleen van belang bij het behandelen van reeds ontwikkelde ziekten, maar ook preventief kan voedingsadvies een belangrijke rol spelen.
A.d.h.v. van deze enquête wil ik graag een gedetailleerder beeld krijgen over de visie van huisartsen omtrent het doorverwijzen naar diëtisten, de relatie tussen voeding en ziekte, preventie…
Met de resultaten van dit onderzoek kunnen verschillende actoren, waaronder het LMN, gerichter actie ondernemen om de samenwerking tussen huisartsen en diëtisten te verbeteren. Dit in het voordeel van de patiënt.

De gegevens worden op een anonieme manier verzameld en verwerkt.

Op het einde van de enquête kunt u uw e-mailadres opgeven indien u graag op de hoogte gehouden wordt over de resultaten van dit onderzoek.

De enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag.
Klik hier als u de enquête wenst in te vullen:
https://limesurvey.vives.be/surveystudent/index.php/185936?lang=nl

Indien u vragen heeft omtrent het onderzoek, mag u mij altijd contacteren.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten Jolien Jonckheere
Studente voedings- en dieetkunde (Vives Brugge)

jolien.jonckheere@student.vives.be
<mailto:jolien.jonckheere@student.vives.be>

de visie van huisartsen omtrent medicatie in de laatste levensfase (geplaatst 11/09/2017)

Beste huisarts,

Ik ben Helena Coppé en ben als huisarts in opleiding (HAIO) werkzaam bij Zorgpunt in Koekelare. Zelf woon ik in Roeselare.
In het kader van mijn master-na-master thesis wil ik, samen met mijn collega-HAIO Charlotte Callewaert, peilen naar de visie van huisartsen omtrent medicatie in de laatste levensfase.

Mensen met een beperkte levensverwachting nemen vaak nog preventieve medicatie. Ze hebben echter een verhoogd risico op geneesmiddeleninteracties
en bijwerkingen. Wanneer men een goede palliatieve zorg als behandeldoel voorop stelt, blijkt preventieve medicatie vaak nutteloos. Toch lijkt het
niet gemakkelijk om deze medicatie, die patiënten soms al jaren nemen, opnieuw te stoppen. Er moeten ook andere factoren in overweging genomen worden bij het al dan niet schrappen van medicatie.

Wij vragen ons af wat uw visie is over medicatie in de laatste levensfase en wat voor u de mogelijke drempels zijn om medicatie al dan niet te stoppen.
Wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen en meningen hierover en hopen deze te kunnen bundelen in onze thesis. We willen u dan ook graag uitnodigen voor een interview. Tijdens dit
interview zullen we u vragen naar uw visie op medicatie bij patiënten in de laatste levensfase. De gegevens die via de interviews verkregen worden,
zullen met respect voor uw anonimiteit verwerkt worden. De deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig. Indien u dit wenst, kan u na afloop van het onderzoek de masterproef inkijken.

We hopen op uw interesse voor een gesprek. Het zou ons zeer nuttige informatie opleveren voor onze masterproef. Bovendien hopen wij om met deze thesis een positieve en nuttige bijdrage te leveren over dit onderwerp.


Met vriendelijke groeten,
Helena Coppé

Onze contactgegevens: Helena Coppé - Bij interesse, kan u ons contacteren per telefoon of per e-mail.

  helena.coppe@gmail.com, 0479/38.07.94.
Huisartsenpraktijk ‘Zorgpunt’, Koekelare Charlotte Callewaert
  callewaert_charlotte@hotmail.com,
Huisartsenpraktijk ‘De Zilverberg’, Roeselare

 

Grondplan | Juridisch | Organigram | Contacteer ons | ©2004 HZW vzw