Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen

Laatst bijgewerkt op: 08-03-2017

Flash-berichten

Volgende navorming(en)

Datum 07-12-2017, 20:30
onderwerp: Over de drempel - naar de toekomst
Spreker: Professoren, stageverantwoordelijken en en ervaren stagemeesters
Locatie: KULAK, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
Accreditering: rubriek 6
Online: inschrijven

Voor meer info of latere navormingen, bezoek onze kalender.

Recente wijzigingen van de website

  • U vindt hier het LOK-aanbod terug. Wenst u een aangeboden LOK-sessie aan toe te voegen, dan kunt u het secretariaat via email contacteren (secretariaat@hzw.be)
  • De enquêtes vindt u hier

  • er is een vacature ter beschikking!
  • De syllabi van de navormingen zijn beschikbaar voor download via deze link
  • Poster rond veilig en efficiënt gebruik van NSAID’s. Meer info verder op deze pagina.
  • HZW werkt mee aan een project rond de afbouw van benzodiazepines bij geriatrische patiënten. Meer info vindt u verder op deze pagina
  • HZW werkt mee aan de ontwikkeling van transmurale zorgpaden. Meer info vindt u verder op deze pagina
  • Bij "HZW" vindt u de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur
  • Een woordje van de voorzitter vindt u op "HZW?"

Vroegtijdige zorgplanning

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de provincie West-Vlaanderen werkten de West-Vlaamse SEL’s samen met de Netwerken Palliatieve Zorg en andere partners uit het werkveld aan de uitbouw van vroegtijdige zorgplanning (VZP):

Het project “Vroegtijdige zorgplanning in West-Vlaanderen” stelde een charter op waarbij de ondertekenaars de visie onderschrijven en zich engageren om deze visie verder te helpen uitdragen in West-Vlaanderen met behulp van de ontwikkelde instrumenten. Ook HZW heeft dit charter ondertekend.

Op een volgende navorming worden infokaartjes voor de burger uitgedeeld die u in uw wachtzaal kunt leggen. Daarnaast is HZW nog op zoek naar een referentiepersoon vroegtijdige zorgplanning. Dit is iemand met kennis en ervaring rond het thema die professionelen adviseert rond de aanpak van casussen. Als huisarts kan u de referentiepersoon aanspreken voor advies bij casussen waar u vastloopt of even over wenst te reflecteren. Meer info volgt

Bewegen op verwijzing

Dankzij het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ (BOV) kan een coach uw patiënten persoonlijk en op maat motiveren om meer te bewegen. Het gaat het om patiënten die de beweegnorm niet halen (minstens 30 minuten per dag matig intensief bewegen) en/of dagelijks urenlang ononderbroken zitten. De doorverwijzing naar een BOV-coach kan enkel op verwijzing van de huisarts.

Het project loopt in een aantal gemeenten binnen onze regio: Anzegem, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem en Wielsbeke. De contactgegevens van de coaches vindt u hier

Meer info:

Fractuurpreventie in AZ Groeninge

In AZ Groeninge werd begin 2017, met steun van het medisch investeringsfonds van AZ Groeninge, een multidisciplinaire werkgroep fractuurpreventie opgericht met als doelstelling een maximale screening van osteoporose bij patiënten gehospitaliseerd o.w.v. een fractuur. Dit moet resulteren in een blijvende behandeling van deze chronische aandoening, zodat nieuwe fracturen kunnen worden voorkomen. Ook 2 huisartsen, Dr. Annelies Pattyn en Dr. Koen Viaene, afgevaardigd vanuit Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen, verlenen hun medewerking en nemen regelmatig deel aan het overleg van deze werkgroep.

Er werd een workflow uitgewerkt waarbij zowel de patiënt, de fractuurpreventieverpleegkundige, de fysische geneesheer, de geriater, de huisarts een cruciale rol spelen: meer info

Prioritaire zones

De minister heeft de lijst met prioritaire zones goedgekeurd.

Deze lijst werd gepubliceerd op de website van het Vlaams Agentschap en is geldig van 1 juni 2017 tot 31 december 2018. In onze regio zijn volgende gemeenten opgenomen als prioritaire zone: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem en Wevelgem. Wie een huisartsenpraktijk opstart in zo'n zone kan daarvoor een renteloze lening en een premie aanvragen. 

Meer info vindt u via deze link

Samenvatting eerstelijnsconferentie

Hier vindt u een samenvatting van de beleidsvisie van Minister Vandeurzen.
De volledige tekst vindt u op deze website

Zorgpad hartfalen

HZW en het LMN hebben in samenwerking met andere lokale huisartsenkringen, ziekenhuizen en thuiszorg een zorgpad hartfalen uitgewerkt.
De opstart van het zorgpad gebeurt door de cardioloog en de huisarts wordt hiervan op de hoogte gebracht via de verslagbrief. Het zorgpad bestaat uit verschillende documenten:
   - Exrtramuraal zorgpad: richtlijnen rond de organisatie en dagelijkse follow-up van de ambulante zorg voor patiënten met chronisch hartfalen
   - Informatiebrochure voor patiënt, familie en mantelzorger
   - Dagboek voor de patiënt
   - Aandachtspunten en een vormingspakket voor de thuiszorg
Meer info

Tarieven tijdens wachtdienst vanaf 1 januari 2017

De nieuwe tarieven voor de wachtdiensturen (en ook voor de raadplegingen tijdens de normale uren) vanaf 1 januari 2017 vindt u hier: http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_artsen_deel01_20170101.pdf
Voor geaccrediteerde huisartsen:
- Raadpleging weekend/feestdag 8u-21u: 101076/102410 (stijgt van 36,72 euro naar 37,35 euro)
- Nachtraadpleging 21u-8u: 101076/102432 (stijgt van 48,97 euro naar 49,69 euro)£
- Nachtbezoek 21u-8u: 104230 (stijgt van 84,55 euro naar 85,24 euro)
- Avondraadpleging wachtdienst week 19u-21u: 101076/101091 (stijgt van 28,54 euro naar 29,09 euro)

Nationaal meldpunt van agressie tegen artsen

De orde heeft een nationaal meldpunt van agressie tegen artsen opgericht:
https://ordomedic.be/nl/adviezen/advies/oprichting-van-een-nationaal-meldpunt-van-agressie-tegen-artsen  Aan artsen wordt gevraagd elke vorm van agressie te melden door middel van een hiervoor ontworpen document: aanmeldingsformulier
De (anoniem verwerkte) analyse van de karakteristieken omtrent de aard van de agressie, de persoon van de arts, de persoon van de agressor, de plaats en het tijdstip van het voorval zal in samenwerking met bevoegde overheidsorganen gebruikt worden om een terdege veiligheidsplan op te stellen.

EEN UNIFORM PREOPERATIEF BELEID IN ZUID- EN MIDDEN-WEST-VLAANDEREN

HZW is er in geslaagd om in samenwerking met 5 andere huisartsenkringen en 6 ziekenhuizen tot een uniform preoperatief beleid in de regio te komen. Meer info over dit uniek project kunt u lezen in het persartikel

groep

boekjes

Poster veilig en efficiënt gebruik van NSAID’s

Op de stuurgroep transmurale farmaceutische zorg van AZ Groeninge werd een poster rond veilig en efficiënt gebruik van NSAID’s voorgesteld. De poster kunt u hier vinden.

Transmurale zorgpaden

HZW heeft besloten om ten volle mee te werken aan de ontwikkeling van “transmurale zorgpaden”. Wat dit betekent, en binnen welk kader we dit wensen, vindt u in deze brief en in dit charter

HZW-syllabus op uw smartphone of tablet tijdens de navorming !

Beste

Vanaf de navorming van (15/05) biedt HZW de mogelijkheid aan om de syllabus te downloaden via een QR-code. Dit wil zeggen dat u via uw smartphone of tablet de syllabus kunt downloaden.

Een QR-code is een vierkante barcode die gescand kan worden met een smartphone (QR staat voor ‘Quick Response’). Door de QR-code te scannen wordt de syllabus onmiddellijk gedownload op uw toestel. Wat u nodig heeft is een App die een QR-code kan lezen en een programma dat pdf-documenten kan openen. U heeft ook internettoegang nodig; in Kortrijk Xpo is er wifi aanwezig.

Het voordeel hiervan is dat de syllabus onmiddellijk elektronisch op uw smartphone of tablet staat en u deze altijd kunt opvragen. Geen papieren versie meer die ergens rondslingert. We hopen hier in de toekomst meer en meer gebruik van te maken zodat we ook de drukkosten kunnen beperken.

Heeft u vragen hierover, contacteer dan gerust het secretariaat (secretariaat@hzw.be).

Meldpunt "problemen met zorgverleners"

Ten gevolge van de rapportering van bepaalde problemen in de patiënt-hulpverlener relatie en de gevolgen die daaraan dienen te worden gegeven, heeft de RVB HZW beslist een meldpunt op te richten voor conflicten tussen patiënten en hulpverleners of stoornissen in de relatie tussen patiënten en zorgverleners. Indien u weet heeft van problemen, kan u deze per brief laten geworden aan het secretariaat van HZW (Secretariaat HZW, President Kennedypark 24 bus 1, Kortrijk) ter attentie van de voorzitter. Uw casus zal door onze contactpersoon nader worden onderzocht en indien nodig anoniem aan de gepaste instanties bezorgd. Discretie wordt gewaarborgd.

24 uur ambulante bloeddrukmeting

Geziende meerwaarde van een ambulante bloeddrukmeting in de bestrijding van hypertensie, stelt het LMN Zuid West-Vlaanderen 6 ambulante bloeddrukmeters ter beschikking van de huisartsen.

Voor verdere info:
http://lmn-zwv.be/bloeddrukmeter

Accreditering: individuele gegevens raadplegen op de RIZIV website?

Grondplan | Juridisch | Organigram | Contacteer ons | ©2004 HZW vzw